Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Retningslinjer for metallsøking

Oppland fylkeskommune ønsker et godt samarbeid med detektorister som søker i Oppland. Dere kan gjøre en viktig jobb med å redde kilder til Norges historie.

Retningslinjer for bruk av metalldetektor i Oppland fylke

 1. Det må ikke søkes på eller ved automatisk fredete kulturminner.
 2. Kulturminnesok.no og open.innlandsgis.no gir oversikt over hvor det er automatisk fredete kulturminner.
 3. Gjenstander eldre enn 1537, mynter eldre enn 1650 og samiske gjenstander eldre enn 100 år er statens eiendom.
 4. Før du går ut med metalldetektor bør du sette deg inn i lovverket og hvordan innleveringspliktige gjenstander ser ut.
 5. Vi fraråder sterkt at det gås med detektor utenfor dyrket mark.
 6. Vi anbefaler at du er medlem av en detektorklubb. Gå gjerne sammen med noen som har mer erfaring i begynnelsen.
 7. Du må ha grunneiers tillatelse til å søke, dette gjelder også statlig eller kommunal eiendom.
 8. Når innleveringspliktige gjenstander er funnet skal det gis beskjed til Oppland fylkeskommune snarest og innen tre dager etter at funnet er gjort. Vi avtaler da innlevering av gjenstanden(e). Se kontaktinformasjon nederst på siden.
 9. Det er finner som er ansvarlig for innlevering. Innleveringspliktige funn skal ikke gis til grunneier, heller ikke for midlertidig oppbevaring.
 10. Hvert enkelt funn skal måles inn med GPS. Bruk koordinatsystemet WGS84, UTM32.
 11. Ha med egnede poser eller små esker til oppbevaring av funn når du er ute og søker. Ha også med en penn til å skrive koordinater og info på posene/eskene.
 12. Hvis du søker i dyrket mark, må det ikke graves under pløyedybde. Dersom du skjønner at gjenstanden ligger dypere i jorden, så ta kontakt med Oppland fylkeskommune.
 13. Du må umiddelbart stoppe søket og ringe fylkeskommunen dersom du finner flere gjenstander som ligger relativt tett og som er godt bevart, spesielt hvis det er trekull, bein eller lignende i jorda i tillegg. Dette kan dreie seg om oppløyde graver eller offerfunn som trenger rask arkeologisk  førstehjelp.
 14. Innleveringspliktige gjenstander bør oppbevares kjølig, tørt og mørkt.
 15. Fyll ut funnskjema og lever dette inn samtidig med gjenstanden. Det kan bli utbetalt finnerlønn. Dersom det er ønske om finnerlønn må finners og grunneiers kontonummer føres opp på skjemaet.
 16. Etter at funnet er levert får finner en kvittering på levert funn fra fylkeskommunen, og funnet legges inn i kulturminnedatabasen Askeladden. Det vil da bli tilgjengelig i Kulturminnesøk.

Ta kontakt om

 • Du har funnet noe du tror eller vet er innleveringspliktig.
 • Du har spørsmål om hvor du kan søke.
 • Du ønsker gjennomgang av det du har funnet for å sikre deg mot at du uforvarende innehar innleveringspliktige funn.
 • Du ønsker informasjon om metallsøking, kulturminneloven og oppbevaring av funn.
 • Hvis du opplever at andre detektorister gjemmer unna innleveringspliktige funn.
Sist oppdatert 29.03.2016
Fant du det du lette etter?
Login for redigering