Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Hvilke saker skal sendes til oss?

Her finner du en liste over bygningssaker som skal sendes til oss.

Følgende saker skal oversendes fylkeskommunen til uttalelse etter kulturminneloven:

 • søknader om tiltak på freda bygninger og anlegg (§ 15 a)
 • søknader om riving eller endring av bygninger og anlegg oppført før 1850 (§25)

Videre vil vi at følgende saker sendes oss til uttalelse før kommunen fatter sitt vedtak som myndighet etter plan- og bygningsloven:

Søknader om riving eller endring av bygninger som

 • er oppført før 1900 (inngår i SEFRAK-registrerte)
 • er en del av et helhetlig kulturmiljø eller bygningsmiljø
 • ligger innenfor et område som er regulert eller avsatt som hensynssone til bevaring (§ 25.6 i gammel plan- og bygningslov og  § 11-8/§ 12-6 i den nye)
 • tiltak som krever dispensasjon fra planbestemmelser om vern
 • søknader om tiltak på verneverdige bygninger og anlegg oppført før 1900  

For å kunne gi en best mulig uttalelse ønsker vi å få oversendt følgende:

 • kort beskrivelse av bygningen og miljøet den står i, -både i tekst og bilder
 • beskrivelse av bygningens tekniske tilstand
 • kartutsnitt over eiendommen og området den ligger i
 • tegninger som viser dagens situasjon og ønskede tiltak
 • søkers begrunnelse ­
 • kommunens foreløpige vurdering
Sist oppdatert 13.10.2015
Fant du det du lette etter?