Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Nazistisk innflytelse

Nazistenes ideologi preget den norske politikken og det offentlige samfunnslivet.

Nasjonal Samling

Det politiske partiet Nasjonal Samling (NS) ble opprettet av Quisling i 1933. Etter flere år med lav oppslutning dannet Quisling en ren NS-regjering i 1942, som styrte på nazistenes nåde. Nazivennlige embetsmenn som ordførere, prester og politimestere ble innsatt i sentrale stillinger av NS. På tross av at de aller fleste nordmenn var motstandere av naziregimet, så skjedde nazifiseringen av Norge  gjennom et intimt samarbeid mellom tyske nazister og nazivennlige nordmenn.

Store deler av offentlig samfunnsliv ble påvirket av den nazistiske innflytelsen. Blant annet utdanning, media og kulturliv skulle gjenspeile den nazistiske ideologien, og var underlagt nazistenes propagandaapparat. Motstandere av nazifiseringen ble straffet med tvangsarbeid i arbeidsleirer. Mange lærere som ikke ville fremme tysk kultur og undervisning ble internerte (holdt innesperret), blant annet på Jørstadmoen.

Den ariske rase og "Lebensborn"

Norge hadde en særstilling i nazistenes ideologi. Heinrich Himmler, leder av SS og en av Nazi-Tysklands mest høytstående ledere, så på Norge som arnestedet for den overlegne "ariske" eller "ur-germanske" rasen. Særlig Gudbrandsdalen skulle være en arisk bastion, der man i følge både norske og tyske raseforskere fremdeles kunne finne en nesten 100 % raseren befolkning.

Tyskerne ønsket å videreføre dette genmaterialet gjennom ekteskapsinngåelse mellom tyske menn og norske kvinner, eller ved oppfostring av «uekte» ariske barn med tysk far og norsk mor. Oppfostringen av norsk-tyske barn skulle skje gjennom organisasjonen «Lebensborn», som betyr «livskilde». Lebensborn hadde oversikt over rundt 8000 norsk-tyske barn ved krigens slutt.

Sist oppdatert 28.10.2015
Fant du det du lette etter?
Login for redigering