Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kulturarvstrategi

Formålet med kulturarvstrategien er å definere regionale langsiktige og overordnede mål for kulturvernarbeidet i Oppland fylkeskommune fram mot 2020.

Oppland har lange og rike tradisjoner, noe som kommer tydelig til uttrykk gjennom alle de fredete og verneverdige kulturminnene i fylket. Å forvalte den rike kulturarven er et stort ansvar for fylkeskommunen, men også en gylden mulighet. Kulturarven utgjør en verdifull ressurs som har stor betydning for oss og våre omgivelser og som gir grunnlag for verdiskaping i bred forstand.

Kulturminner og kulturmiljøer er en ikke-fornybar ressurs og må sikres for framtida. Ku