Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kommunale kulturminneplaner

Hva er de viktigste kulturminnene i din kommune?

Gjennom å kartlegge kjente kulturminner får kommunen større kunnskap og kompetanse om sine verneverdige kulturminner. Kulturminnene skal kartfestes og legges inn i nasjonale registre slik at informasjonen blir lett tilgjengelig for alle.

Kommunen står fritt til å velge hvilke tema eller perioder de vil satse på. Arbeidet skal føre fram til en kulturminneplan. Det er et vilkår at dataene gjøres tilgjengelig.
 
Gjennom prosjektet kunnskapsløftet i kulturminneforvaltning (lenkes) kan alle kommuner søke om inntil kr 100 000 hos Riksantikvaren til lokale registreringer av kulturminner. Søknad sendes Oppland fylkeskommune innen 1. februar.
 
Søknaden må inneholde
• Organisering av arbeidet
• Navn på deltakende kommuner
• Budsjett og finansiering
• Kontaktperson i kommunen
• Politisk forankring
 

Aktuelle lenker:

Database for lokalt prioriterte og verdifulle kulturminner

Kommunens listeførte kulturminner skal være tilgjengelige for alle, og det er et krav at data om kulturminnene skal lagres i Riksantikvarens publikumstjeneste Kulturminnesøk. De listeførte kulturminnene blir også synlige i fagdatabasen Askeladden når de registreres i Kulturminnesøk. Du kan lese mer ved å laste ned Riksantikvarens veileder for kommunale brukere av Kulturminnesøk og Askeladden. (PDF, 808 kB)

Du finner også mer informasjon om Kulturminnesøk og Askeladden på Riksantikvarens hjemmesider.

Database for andre lokale kulturminner

Ikke alle kulturminner som blir kartlagt gjennom arbeidet med kulturminneplaner blir vurdert som verdifulle eller prioriterte i den endelige kulturminneplanen. Disse kulturminnene har ingen formell vernestatus, men det er likevel interessant for både publikum, kommunen og oss i forvaltningen å se alt som er funnet i de enkelte kommuner. Oppland og Hedmark fylkeskommune har derfor gått sammen om å få disse kulturminnene inn i Innlandsgis.

For å gjøre import av større mengder data inn i Kulturminnesøk og Innlandsgis enklere, er det laget et excel-skjema hvor kommunen kan legge inn alle sine registrerte kulturminner. Skjemaet finner du i menyen til venstre. Her kan opplysninger om alle de registrerte kulturminnene legges inn, og om kulturminnet skal inn i Kulturminnesøk eller Innlandsgis. Skjemaet sendes til fylkeskommunen.

Enkelt registreringsskjema for Oppland, Riksantikvarens registreringsskjema og veiledere med mer finner du i menyene nederst på siden.

Sist oppdatert 14.09.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering