Oppland fylkeskommune har blitt Innlandet fylkeskommune

Fra 1. januar 2020 er Oppland og Hedmark fylkeskommuner slått sammen til Innlandet fylkeskommune.

Gå til Innlandet fylkeskommunes nettsider

 

 

Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Næring og samfunn

Fylkeskommunen har en viktig rolle som regional utviklingsaktør. Vi skal gjennom et overordnet blikk bidra til nærings- og samfunnsutvikling i fylkets seks regioner. 

Vi løser oppgavene i samarbeid med kommunene, næringslivet og organisasjoner. En bevisst satsing på regionenes fortrinn er viktig. Gjennom det regionale partnerskapet drøfter fylkeskommunen, kommunene, offentlige etater og andre grupper i regionene felles mål og strategiske hovedlinjer.

Prosjekter som fremmer nærings- og samfunnsutvikling kan få tilskudd gjennom ulike støtteordninger i fylkeskommunen, som for eksempel:

  • Kommunal- og moderniseringsdepartementets midler til distrikts- og regionalpolitikk.
  • Omstillingsmidler.
  • Næringsutviklingsmidler.
  • Verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene.
  • Spillemiddelordningen for idrettsanlegg.
Sist oppdatert 07.09.2016
Fant du det du lette etter?
Login for redigering