Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Virkemidler

FORREGION kan bidra med rådgiving og støtte til bedrifter som vil bruke forskning for å utvikle virksomheten. 

Kompetansemegling (hjelp og rådgiving)

En kompetansemegler er en kvalifisert rådgiver som diskuterer prosjektideer og muligheter med bedrifter. Kompetansemegleren hjelper bedrifter til å:

  • Se hvordan forskning kan brukes til å utvikle bedriften
  • Identifisere behov for forskning og kompetanseheving
  • Finne riktig forskningsmiljø og koble disse opp mot bedriften
  • Orientere seg i virkemiddelapparatet og søke på ulike støtteordninger

Kontaktinformasjon til kompetansemeglere

Næringsmiddelindustri/mat og ressursutnyttelse:
Ingvild Aarhus, Skåppå kunnskapspark, tlf. 405 52 401

Bio-/genteknologi:
Brit Rønning Johansen, Hedmark kunnskapspark, tlf. 976 31 870

Skog/tre:
Ola Rostad, Tretorget, tlf. 911 53 636

Øvrige næringer:
Stine Lien, prosjektleder, tlf. 976 16 950

Forprosjekt

Forprosjekter er mindre FoU-prosjekter i bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring.

Bedriften må samarbeide med et FoU-miljø og ha en ambisjon om de skal jobbe videre med forskning eller samarbeid med forskningsinstitusjoner. Forprosjekt bør være en forberedelse til å søke andre finansieringsordninger for forskning, som Regionale forskningsfond, Forskningsrådets innovasjonsprogrammer eller SkatteFUNN.

Hvem kan søke om forprosjekt?

Både store og små bedrifter kan søke, men bedriften må ha liten eller ingen FoU-erfaring. Fylkeskommunen har definert tre satsingsområder, men bedrifter i alle næringer kan søke.

Hvordan søker du?

Søknad sendes som elektronisk søknadsskjema sammen med prosjektbeskrivelse og CV for prosjektleder. Bruk mal for prosjektbeskrivelse. Dokumentene lastes opp i PDF-format. Søknaden sendes inn i samarbeid med kompetansemegleren.

Ta kontakt med en kompetansemegler dersom du tror dette er interessant for din bedrift!

Mal for prosjektbeskrivelse

Mal for prosjektbeskrivelse ved søknad om forprosjekt (DOCX, 35 kB)

Her finner du utlysningsteksten på Forskningsrådets nettside

Hvilke prosjekter kan få støtte?

Støtten tildeles etter statsstøtteregelverket. Dette legger føringer for hva slags aktiviteter det er lov å støtte, hvilke kostnader det offentlige kan dekke og hva som er maksimal støtteandel. Kostnader som kan støttes er personal- og indirekte kostnader, innkjøp av FoU-tjenester og andre driftskostnader.

Merk: Forprosjektmidler er ikke støtte til skriving av søknader til andre programmer.

Det er krav til egenfinansiering i prosjektene. Dette kan være både timer og kontanter. Timekostnader skal være faktisk utbetalt lønn, ulønnet egeninnsats kan ikke regnes inn.

Sist oppdatert 13.10.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering