Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kontaktpersoner

Kontakt oss for å få hjelp til å komme videre. 

Reiselivs- og opplevelsesnæringene

Delprosjektleder: Martin Rønningen, Høgskolen i Lillehammer
Telefon: 959 73 299

Reiselivs- og opplevelsesnæringen er ett av to satsingsområder for VRI3. Reiselivs- og opplevelsesnæringen er en viktig næring for innlandsregionen med store muligheter for samhandling og innovasjon.

Delprosjektet ledes av Høgskolen i Lillehammer i samarbeid med Østlandsforskning. Senter for reiselivsforskning ved Høgskolen i Lillehammer skal være et ressurssenter for å gjøre kontakten mellom bedrifter og forskningsmiljø enklere.

Målet for reiselivssatsingen i VRI3 er å samle aktører og bidra til å løfte regionen videre for å kunne tilpasse seg et reiselivsmarked i endring.

Skogens bioøkonomi

Delprosjektleder: Merethe Lerfald, Østlandsforskning
Telefon: 916 35 099

Bioøkonomi er VRI3's andre satsingsområde. VRI3 har som mål å bidra til en forbedret og optimal anvendelse av ressursene i de skogbaserte næringene i Innlandet.

Delprosjektet ledes av Østlandsforskning. Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Gjøvik er sammen med flere andre bedrifter involvert i satsingen.

Målet er å videreutvikle miljøene innen skog- og treindustri ved hjelp av forskningsmiljøene. Prosjekter kan hjelpe bedriftene å finne nye innovative løsninger som kan forenkle produksjonen og føre til nye løsninger.

Læringsarenaer

Delprosjektleder: Per Olav Lund
Telefon: 976 70 711

VRI3 skal bidra til godt samarbeid mellom aktørene som er involvert. Det er ønskelig å bygge allianser som kan vare etter endt VRI3-periode.

Et av målene i VRI3 er å bidra til å skape gode relasjoner og legge til rette for utvikling og samarbeid.

Det skal skapes møteplasser og arrangeres workshops innen hovedsatsningene bioøkonomi og reiseliv. Det arrangeres i tillegg søknadsskoler i samarbeid med Regionale forskningsfond (RFF) og regionansvarlig for Forskningsrådet.

Kompetansemeglere

Har du en idè? Kontakt en kompetansemegler og få hjelp til å utvikle den!

Kompetansemegler reiselivs- og opplevelsesnæringene

Hans Olav Bråtå
Telefon: 913 78 131

Hans Olav Bråtå jobber som forsker ved Østlandsforskning og er tilknyttet gruppen for regional- og næringsutvikling. Han har jobbet med flere prosjekter innen innovasjon og har hatt mye kontakt med bedrifter.

Kompetansemeglere bioøkonomi

Ole Bakmann
Telefon: 62 43 08 91 / 476 31 816 

Ole Bakmann er instituttleder ved Campus Evenstad, Høgskolen i Hedmark. Han jobber blant annet med næringsutvikling, skog, prosjekt og utviklingsarbeid. Han har god innsikt i ulike problemstillinger innen skogens bioøkonomi og har initiert flere prosjekter.

Hans Pedersveen
Telefon: 478 44 340

Hans Pedersveen fra Høgskolen i Gjøvik er ansvarlig for kompetansemegling innen industri og tremekanisk. Leif Estensen fungerer her som en ressursperson.

Bjørn Bergan
Telefon: 958 83 636

Bjørn Bergan fra Sintef Raufoss Manufacturing er ansvarlig for kompetansemegling innen industri og tremekanisk. Leif Estensen fungerer her som en ressursperson.

Sist oppdatert 04.12.2015
Fant du det du lette etter?
Login for redigering