Oppland fylkeskommune har blitt Innlandet fylkeskommune

Fra 1. januar 2020 er Oppland og Hedmark fylkeskommuner slått sammen til Innlandet fylkeskommune.

Gå til Innlandet fylkeskommunes nettsider

 

 

Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kriterier for støtte

Kriterier for tilskudd følger av fylkeskommunens programsatsing "Grønn framtid – midler til bærekraftig næringsutvikling".

Illustrasjon Grønn framtid - Klikk for stort bilde

Sist oppdatert 14.06.2019
Kriterier for midler til prosjektutvikling

Formål og resultat

Formålet med støtteordningen er å videreutvikle og teste ut løsninger i markedet. Midlene skal bidra til å utvikle prosjekter med kommersielt potensial som gir positive klima- og miljøeffekter.

Ordningen kan også benyttes til å kvalifisere prosjekter til ytterligere tilskudd i det øvrige virkemiddelapparatet.

Tilskudd

Støttenivået er ikke begrenset oppover.

Egenkapital

Det kreves 30 % i egenkapital, der minst halvparten skal være penger. Resten kan bestå av arbeidstimer, sats 500 kroner per time inkl. sosiale avgifter.

Utbetaling

Halvparten utbetales ved oppstart. Resten utbetales ved ferdigstilling når sluttrapport med godkjent regnskap er levert.

Tildelingskriterier

Ordningen har som mål å bidra til verdiskaping, sysselsettingsvekst og miljøgevinst. Det er også lagt vekt på at ordningen skal stimulere til idéutvikling og innovasjon. Fylkeskommunen vil legge vekt på disse kriteriene i vurderingen av søknaden.

Søknaden blir vurdert på grunnlag av søkerens redegjørelse av:

 • Formål og målgruppe for løsningen
 • Behov som løsningen bygger på
 • Markedsmuligheter og det kommersielle potensialet
 • Kompetanse som løsningen bygger på
 • De positive klima- og miljøeffektene som kan følge av prosjektet (for eksempel bedre ressursutnyttelse, reduserte utslipp, redusert forurensing, redusert avfall)
 • Samarbeid med kunnskaps-/forskningsmiljøer eller med andre virksomheter
 • Egenkapital
 • Budsjett
Kriterier for midler til idéutvikling (inntil 250 000 kroner i støtte)

Formål og resultat

Formålet med støtteordningen for grønn ideutvikling er å bidra til ideutvikling og markedstest av løsninger. Ordningen skal være en lavterskelordning, og bidra til å få frem nye og innovative idéer med miljøgevinst og kommersielt potensial.

Tilskudd

Det kan gis et tilskudd (engangstildeling) på inntil 250 000 kroner til utvikling av idéen.

Egenkapital

Det kreves 25 % i egenkapital. Egenkapital kan bestå av penger eller arbeidstimer, sats 500 kroner per time inkl. sosiale avgifter

Utbetaling

Halvparten utbetales ved oppstart. Resten utbetales ved ferdigstilling når sluttrapport med godkjent regnskap er levert.

Tildelingskriterier

Ordningen har som mål å bidra til verdiskaping, sysselsettingsvekst og miljøgevinst. Det er også lagt vekt på at ordningen skal stimulere til idéutvikling og innovasjon. Fylkeskommunen vil legge vekt på disse kriteriene i vurderingen av søknaden.

Søknaden blir vurdert på grunnlag av søkerens redegjørelse av:

 • Ideens formål og målgruppe for løsningen
 • Behov som løsningen bygger på
 • Markedsmuligheter
 • Kompetanse som løsningen bygger på
 • De positive klima- og miljøeffektene som kan følge av prosjektet (for eksempel bedre ressursutnyttelse, reduserte utslipp, redusert forurensing, redusert avfall)
 • Egenkapital
Fant du det du lette etter?
Login for redigering