Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Handlingsprogram for store idrettsanlegg

Hensikten med handlingsprogrammet er å gi søkere av ekstra store anleggsprosjekter en viss forutsigbarhet for når de kan forvente å motta spillemiddeltilskudd.

Det fireårige handlingsprogrammet for store idrettsanlegg i Oppland er utarbeidet på bakgrunn av spillemiddelsøknader som allerede er blitt fremmet og godkjent av fylkeskommunen.

Definisjonen av store idrettsanlegg er i denne sammenhengen idrettsanlegg som har et godkjent søknadsbeløp på mer enn 2,5 millioner kroner. I programmet synliggjøres hvilket år søkeren kan forvente tilsagn om spillemidler.

Handlingsprogrammet suppleres og behandles politisk i forbindelse med den årlige spillemiddelfordelingen, slik at nye og godkjente søknader vurderes og tas inn. Det er spillemiddelutvalget i Oppland som utarbeider forslaget som legges fram for politikerne.

Handlingsprogrammet gir også en oversikt over planlagte, men foreløpig urealiserte, store idrettsanleggprosjekter i Oppland.

Handlingsprogram store idrettsanlegg 2015 - 2018 (PDF, 4 MB)

Sist oppdatert 16.06.2015
Fant du det du lette etter?
Login for redigering