Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Utviklingsarbeid

Fylkeskommunen bidrar til utvikling i landbruket gjennom flere prosjekter i samarbeid med næringslivet og andre offentlige aktører.

Strategi for skog og tre

Strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland 2013-2016 er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Hedmark, Fylkesmannen i Oppland, Hedmark fylkeskommune, Oppland fylkeskommune og skog- og trenæringen i Innlandet.

Målet med strategien er at skogen og de skogbaserte næringene skal gi økt verdiskaping og bidra til å løse viktige samfunnsoppgaver innen miljø og klima.

Skogoffensiven

Skogoffensiven er et fylkeskommunalt finansiert prosjekt for økt satsing på skog og tre. Det offentlige og næringen i Innlandet går sammen for økt verdiskaping på basis av tre. Vi skal bidra til firedoblet omsetning i Norge innen 2045!

Bioøkonomistrategi

Felles Fylkesting for Hedmark og Oppland har vedtatt at det skal startes et arbeid med å utarbeide en bioøkonomistrategi for Innlandet. Bioøkonomi, som også kalles «det biobaserte samfunnet», favner all bærekraftig produksjon og bearbeiding av fornybare biologiske ressurser til mat, helseformål, fiberprodukter, industrielle produkter og energi.

Målet med strategien er økt verdiskaping basert på våre fornybare ressurser. Vårt eksisterende næringsliv og kompetanse danner et godt grunnlag for dette arbeidet. Innlandet skal gjennom arbeidet ta en nasjonal posisjon som bioøkonomiregion, og bidra til det grønne skiftet i den nasjonale økonomien.

Sist oppdatert 16.06.2015
Fant du det du lette etter?