Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Trenger 12 gårdsbruk

Energigården AS har fått 652 000 kroner av Grønn framtid til et prosjekt som kan kutte utslipp og gi økt lønnsomhet i landbruket. 

Oppland fylkeskommune er på jakt etter gode, grønne prosjekter. Rett før sommeren gikk fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap) ut og annonserte at fylkespolitikerne har satt av 35 millioner kroner til satsingen Grønn framtid. Fylkestinget vedtok før jul å sette av ytterligere 10 millioner, så fondet er nå på 45 millioner kroner. Hittil er det kommet inn 144 søknader. 25 søkere har til nå fått innvilget støtte fra Grønn framtid.

Kutte utslipp og gi økt lønnsomhet

En av søkerne er Energigården AS på Brandbu, Hadeland. De har fått støtte til et prosjekt som skal avdekke tiltak som både kan kutte utslipp og gi økt lønnsomhet i landbruket. Daglig leder i Energigården, Erik Eid Hohle, er nå på utkikk etter 12 pilotgårder som kan være med i prosjektet. 

- Energigården vet at det er betydelig interesse i Opplands-landbruket for å finne nye næringsmuligheter innen energi- og klimaområdet. Mange gårdbrukere har for eksempel satset på produksjon av biobrensel for å varme opp egen gard og samtidig gått inn som leverandør av biovarme i lokalmarkedet. Andre har begynt å se på hvordan kutt i klimautslipp og økt karbonbinding kan bli en offensiv satsing for gården. Landbruket har mange muligheter til å bidra aktivt i omstillingen fra fossil energibruk til en fornybar framtid vi vet det må jobbes mye med i årene som kommer, sier Hohle.

Får utarbeidet egen energi- og klimaplan

Prosjektet skal i utvalgte pilotgårder utvikle energi- og klimaplaner som skal bidra til redusert miljøbelastning, redusert bruk av fossil energi og økt bruk av bioenergi og annen fornybar energi fra gården. Hver gård som deltar vil få utarbeidet sin egen energi- og klimaplan og samtidig bli veiledet i gjennomføringen av konkrete tiltak og næringsutviklingsprosjekter på gården. Dette skal bidra til økt konkurransekraft med bakgrunn i den enkelte gårds naturlige forutsetninger. Resultatene vil benyttes som basis for spredning av kunnskapen til andre gårdsbruk og landbruksnæringen for øvrig.

Ønsker gårder fra hele Oppland

Energigården skriver i søknaden at pilotgårdene vil bli valgt ut med tanke på geografisk spredning og
bredde i produksjonsform. Det legges opp til at gårdene som velges ut spres på Opplands seks
regioner, slik at prosjektet gir et speilbilde av fylkets samlede landbruk. Prosjektet legger opp til
samarbeid med 12 pilotgårder.

Ser fram til å følge prosjektet

Fylkesordf&osl