Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Næringsutvikling

Fylkeskommunen skal legge til rette for næringsutvikling i Oppland fylke.

Flere arbeidsplasser og nye næringer

Fylkeskommunen skal som regional utviklingsaktør bidra til samfunns- og næringsutvikling i våre seks regioner: Gjøvik-regionen, Hadeland, Lillehammer-regionen, Midt-Gudbrandsdal, Nord-Gudbrandsdal og Valdres.

Målet er å bidra til å skape flere arbeidsplasser og nye næringer, samtidig som vi videreutvikler eksisterende næringer. 

Hvordan bidrar vi?

Oppland fylkeskommune yter ikke direkte bedriftsstøtte, men bidrar til næringsutvikling på flere måter:

  • Vi finansierer og igangsetter utviklingsarbeid.
  • Vi er programeier av ulike utviklingsprogrammer, for eksempel Næringsprogrammet, omstillingsprogrammer og regionale forskningsfond.
  • Vi samspiller med virkemiddelapparatet.
  • Vi samarbeider med FoU-miljøer, for eksempel Høgskolene i Oppland og Hedmark, Østlandsforskning, Bioforsk og Norges forskningsråd.
  • Vi har inngått partnerskap med kommunene, som er et forpliktende samarbeid hvor begge parter bidrar med midler til felles mål.

Oppland fylkeskommune får til sammen mellom 60 og 70 millioner kroner i året fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til regional utvikling. Av dette går cirka 30 millioner kroner per år til bedriftsrettede støtteordninger og programmer gjennom Innovasjon Norge.

Fylkeskommunen tildeler også omstillingsstatus og -midler til kommuner i fylket med stort frafall av arbeidsplasser, slik at de kan bygge seg opp igjen.

Hvem er virkemiddelapparatet?

Virkemiddelapparatet innen næringsutvikling består blant annet av:

  • Innovasjon Norge
  • Norges Forskningsråd
  • SIVA (selskapet for industrivekst SF)
  • Fylkeskommunen

Dette er instanser som bidrar til næringsutvikling gjennom kompetanse/rådgiving og ulike støtteordninger for prosjekter til kommuner, regionråd, næringsforeninger, næringshager, kunnskapsparker og inkubatorer.

Skal du etablere ny virksomhet?

Kontakt kommunen du ønsker å etablere deg i.

Sist oppdatert 15.07.2015
Fant du det du lette etter?