Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Fjellsatsinga

Fjellsatsinga er et femårig program som tar sikte på verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene. Tildelingen offentliggjøres 8. juni 2017.
 

Søk på fjellsatsninga

Offentliggjøring 8. juni

Årets tildeling offentliggjøres torsdag 8. juni under Fjellkonferansen på Savalen, Tynset.

Tema: fremtidens byggeløsninger

I år rettes temaet for utlysningen mot fremtidens byggeløsninger i fjellområdene. Med lokale byggematerialer, og stikkord som estetikk, bærekraft og klimavennlighet, ønsker man prosjekter som retter et kreativt og innovativt fokus på utformingen av steder og bygg i fjellområdene.

Det er lyst ut 2017 bli lyst ut 9 millioner kroner fra ordninga i 2017.

Utlysningen for 2017 finner du her (PDF, 116 kB).

Om fjellsatsinga

Oppland fylkeskommune har ansvaret for å fordele pengene som gis av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Det er 10 millioner kroner som årlig bevilges over statsbudsjettet. Fjellsatsingsprogrammet er femårig og gjelder perioden 2013-2017.

Ved å satse på kompetanse- og nettverksbygging, entreprenørskap og innovasjon i næringslivet skal grunnlaget for økonomisk verdiskaping og næringsutvikling styrkes.

Pengene skal fordeles til prosjekter i alle fjellkommuner i Sør- og Midt-Norge. Østlandsforsking har på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet definert fjellområdene. Minimum 50 prosent av arealet i en kommune må ligge over 700 meter over havet (600 meter over havet i Nord-Trøndelag). 77 kommuner i Sør- og Midt-Norge, og 36 tilgrensende kommuner, ligger etter denne definisjonen i fjellområdene.

Geografisk oversikt over områdene som fjellsatsinga omfatter finner du her (PDF, 377 kB)

Utlysningen for 2017

- Vi har hatt en spennende prosess i referansegruppa før vi valgte retningen for årets utlysning, forteller Morten Aas, som er prosjektleder for Fjellsatsinga i Oppland fylkeskommune.

- Vi ser at fjellområdene med økt bevissthet rundt fremtidens byggekultur har en arena de kan gripe for å styrke næringsvirksomheten og få økt sysselsetting. Byggeaktiviteten i fjellområdene er særlig stor i hytte- og fritidsboligmarkedet, men utlysningen favner like gjerne prosjekter i tettsteder og fjellbygder, forteller Aas.

Utlysningen gir nærmere detaljer og angir eksempler på problemstillinger som søknadene kan fokusere på. Aas er tydelig i sin oppfordring om å være kreativ i utformingen av prosjekter.

Hvem kan søke?

Det forutsettes samarbeid på tvers av fagområder/bransjer og/eller geografi i søknadene. Enkeltbedrifter kan ikke stå som eneste søker, men bedrifter i nettverkssamarbeid er velkomne.

Eksempler på samarbeidspartnere i denne type prosjekter kan for eksempel være forsknings- og kompetansemiljøer, arkitekter, byggherrer, hytteutbyggere, tomteutviklere, grunneiere, trearbeidende industri, massivhusprodusenter, regionråd, kommuner, kunnskapsparker og næringshager.

- Erfaringsmessig gir det god effekt å koble sammen aktører fra privat sektor, offentlig sektor og kompetansemiljø. Dette vil derfor telle positivt, sier rådgiver Aas.

Eksempler på samarbeidspartnere i denne type prosjekter kan for eksempel være forsknings- og kompetansemiljøer, arkitekter, byggherrer, hytteutbyggere, tomteutviklere, grunneiere, trearbeidende industri, massivhusprodusenter, regionråd, kommuner, kunnskapsparker og næringshager. 

Hva prioriteres?

Søknadene vil vurderes på bakgrunn av temaet for utlysningen, relevans prosjektet har med tanke på å styrke grunnlaget for næringsutvikling og verdiskaping i fjellområdene, geografisk nedslagsfelt og overføringsverdi.

Oppland fylkeskommune følge opp de prosjektene som er tildelt midler frem til disse er sluttført, senest 2019.

Krav til innhold

Prosjektsøknaden skal inneholde:

  • Hvorfor skal dette prosjektet gjennomføres?
  • Målsetninger – hva skal prosjektet oppnå?
  • Kort og konkret beskrivelse av hvordan prosjektet er tenkt gjennomført
  • Milepælplan som viser delresultater, framdrift i arbeidet og tidsbruk
  • Kostnadsoverslag og finansieringsplan

KMDs midler finansierer opp til 50 % av prosjektutgiftene. Tildeling av midler blir avgjort innen utgangen av mai måned.

Hvem har fått støtte?

I 2013 var "Fjellmat" tema for utlysningen. I 2014 og 2015 var temaet "Fjellet som fritidsarena", mens det i 2016 ble satt fokus på "Ungdom og entreprenørskap".

Prosjektene som har fått støtte:

Kontaktperson

For mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder for Fjellsatsinga i Oppland fylkeskommune, Morten Aas

Sist oppdatert 02.06.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering