Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Reiseliv

Oppland er Norges største reiselivsfylke for ferie- og fritidsmarkedet inkludert kommersielle bedrifter og fritidsboliger. Reiselivet sysselsetter 25 % av totalt antall sysselsatte i fylket.

Reiselivet er en av Opplands viktigste næringer

Oppland fylkeskommune skal bidra til å øke attraktiviteten til Oppland som reiselivsfylke gjennom satsing på opplevelser og videre vekst av fritidsboliger. Oppland skal ha minst samme årlige utvikling i antall gjestedøgn og verdiskaping for reiselivet totalt, som gjennomsnittet for landet.

Fylkeskommunens hovedoppgave er å bidra til felles infrastruktur for reiselivet og å øke kompetansen innen næringen. Vi skal også legge til rette for at natur og kultur skal kunne brukes som grunnlag for å skape nye produkter og opplevelser. 

Fire destinasjonsselskap

Reiselivet i Oppland er organisert i fire overbyggende destinasjonsselskap.

FjellNorge

Oppland fylkeskommune eier og drifter prosjektet FjellNorge. FjellNorge skal markedsføre reisemålene i Oppland mot det internasjonale markedet for sommerturisme.

Verdens beste langrennsopplevelser

Ni bedrifter lokalisert i Gudbrandsdalen og Valdres deltar i prosjektet som har som mål og fremme innovasjon og utvikling av langrennsturisme.

Hver bedrift har valgt en nisje innen langrenn og skal spesialtilpasse vinterproduktet sitt mot dette markedet. Prosjektet er 2 årlig i tillegg til et år oppfølging og implementering.

Miljøsertifisering

Oppland fylkeskommune gir tilskudd til bedrifter som gjennomfører Miljøfyrtårn-sertifisering. Tilskuddsordningen gjelder for reiselivsbedrifter i Oppland.

Bedrifter som sertifiserer seg som Miljøfyrtårn, kan få dekket inntil 50 prosent av dokumenterte utgifter til konsulentbistand, oppad begrenset til kr 10 000 pr. bedrift.

Tilskudd til sertifisering av reiselivsbedrifter i fylket vil gi mulighet for å forsterke bransjens miljøprofil, og kan benyttes positivt i markedsføring og profilering. 

Sist oppdatert 09.05.2016