Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Samarbeid med kommunene

Oppland fylkeskommune har et tett samarbeid med kommunene i Oppland gjennom forpliktende partnerskapsavtaler. Målet er å styrke og utvikle kommunene og de seks regionene i fylket.

Kommunene er den viktigste samarbeidspartneren som fylkeskommunen har i sitt arbeid med å bidra til økt utvikling.

Partnerskap

Oppland har utviklet en egen modell for partnerskapsarbeid, formalisert gjennom partnerskapsavtaler. Fylkeskommunen gir 2,5 millioner kroner årlig til hver region, under forutsetning av at kommunene i felleskap også bevilger minst en million kroner inn i partnerskapet. Dette har styrket samarbeidet og utviklingsarbeidet i de seks opplandsregionene (Gjøvikregionen, Hadeland, Lillehammerregionen, Midt-Gudbrandsdal, Nord-Gudbrandsdal og Valdres).

Partnerskapsavtale mellom samarbeidende kommuner og Oppland fylkeskommune 2016-2019 (PDF, 297 kB)

Utvikling av Oppland skjer der hvor folk bor. Målet er å gjennomføre tiltak og prosjekter som styrker regionene. Det er viktig å målrette midlene som skal brukes til utvikling for å oppnå langsiktige resultater. Samtidig er det viktig å samarbeide over kommunegrensene, ofte også over regiongrensene, for å få best mulig effekt av utviklingsarbeidet.

Partnerskap er en arbeidsform basert på tillit og ansvarsdeling mellom partene, og er et forpliktende samarbeid for å oppnå felles mål.

Det er skrevet nye partnerskapsavtaler med den enkelte kommune i Oppland for perioden 2016 - 2019. De nye avtalene er noe endret fra forrige periode. Endringene ble gjort basert på evaluering av partnerskapet som primært ble gjort i 2014 -2015. Det var enighet blant kommunene og fylkeskommunen om at arbeidsformen er en god arbeidsform for å drive god samfunnsutvikling. Samtidig var det ønske om enkelte mindre endringer. Som eksempel kan nevnes ønske om tettere kobling av regionrådsarbeidet og næringsliv, tettere påkobling av kommunestyrene til arbeidet som gjøres i regionrådet og at det enkelte regionråd skal ha et strategisk styringsdokument for valgperioden.  

Daglig leder

Det administrative bindeleddet mellom regionen / kommunen og fylkeskommunen er den daglig lederen i det enkelte regionråd. Formell tittel varierer i regionrådene. Daglig leders oppgaver er å følge opp samarbeidet mellom regionrådet og Oppland fylkeskommune. Oppland fylkeskommune refunderer inntil kr 450 000 pr år til den enkelte region som skal dekke deler av daglig leders lønn og sosiale utgifter. Det er laget en avtale som definerer roller og ansvar hos de ulike partene, og denne avtalen kan leses i linken under.

Avtale om daglig leder i regionrådene (PDF, 672 kB)

Sist oppdatert 30.06.2017
Fant du det du lette etter?