Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Utdannings- og yrkesrådgiver

Utdannings- og yrkesrådgiverne gir råd om utdanning og yrkesvalg. 

Utdannings- og yrkesrådgiver skal sette elevene i stand til å kunne planlegge, utvikle og styre sin egen karriere på en strukturert måte. Dette inkluderer ferdigheter i å kunne samle, analysere og anvende informasjon både om utdanning, arbeid og seg selv, ferdigheter i å håndtere overgangsfaser i livet og ferdigheter i å ta valg.

Utdannings- og yrkesrådgivers oppgaver:

  • rådgivning og veiledning i forbindelse med valg av yrke og utdanning
  • utdanningsveier i Norge og i andre land
  • informasjon om yrkesområder og arbeidsmarkedet lokalt, nasjonalt og internasjonalt
  • opplæring i å finne og orientere seg i informasjon og bruk av veiledningsverktøy
  • informasjon om søknadsfrister, inntakskrav og finansieringsordninger innen opplæring
  • veiledning om jobbsøking og andre søknadsprosedyrer

Nært samarbeid med ungdomsskoler

Rådgiverne har et nært samarbeid med ungdomsskolene for å gi elevene informasjon og kunnskap om utdanningstilbudet skolene. Dette skal bidra til at ungdomsskoleelevene velger riktig når de søker videregående skole. 

Sist oppdatert 05.12.2016
Fant du det du lette etter?
Login for redigering