Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) skal hjelpe skolen med å legge til rette for elever med særskilte behov.

PPT har en tverrfaglig bemanning bestående av pedagoger, spesialpedagoger og logopeder som arbeider med saker som har betydning for opplæring.

PPT tilbyr hjelp og veiledning til:

  • Elever, lærlinger og lærekandidater
  • Barn og ungdom som bor i barnevernsinstitusjoner og på helseinstitusjoner
  • Lærere og ledelse ved de videregående skolene

Er du over 15 år kan du ta kontakt med PPT uten foresattes samtykke.

PPT arbeider med:

Fag- og lærevansker  

Vi hjelper deg som sliter i enkelte fag, som synes det er vanskelig å lære nytt stoff, eller har problemer med konsentrasjon og hukommelse.

  • Mattevansker
  • Lese- og skrivevansker
  • Konsentrasjonsvansker
  • Språkvansker

Psykiske vansker

Vi hjelper deg hvis du har vansker som går utover skolearbeidet og som kan medføre at du har behov for tilrettelegging eller spesialundervisning i kortere eller lengre perioder.

Slik jobber vi:

Vi bistår skolen på systemnivå og tilbyr kompetanseutvikling for ansatte ved skoler. Dette gjør vi ved å veilede og holde kurs.

Vi tilbyr samtaler, hjelp og veiledning i saker som har betydning for opplæring. Arbeidsformen er vanligvis rådgivnings- og støttesamtaler. Vi foretar utredninger og er sakkyndige i opplæringsspørsmål. Vi samarbeider med andre instanser etter behov:

Hvordan ta kontakt med PPT?

Elever og foreldre kan ta kontakt med skolen.

Elever og foreldre kan også ta direkte kontakt med PPT. Hvis man er over 15 år kan man ta direkte kontakt med PPT uten samtykke/tillatelse fra foresatte. Lærlinger og lærekandidater kan også ta direkte kontakt, eller via veileder i bedriften.

PPT har rådgivere ved alle de videregående skolene i Oppland.

Henvisningskjema til PPT - individsak (DOCX, 145 kB)

Henvisningskjema til PPT - systemsak (DOCX, 149 kB)

Sist oppdatert 27.09.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering