Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Fag-/svennebrev som voksen

Fagbrev og svennebrev utdeles som dokumentasjon på en bestått fag-/svenneprøve. Fagbrev og svennebrev er likeverdig sluttdokumentasjon.

Det er to måter å ta et fag-/svennebrev på, enten som lærling eller som praksiskandidat. Fag-/svennebrevet er likeverdig uansett om du har vært lærling eller praksiskandidat.

Som lærling

Voksne kan også tegne lærekontrakt. Vanligvis tar det 4 år å få fag-/svennebrev som lærling. Normalmodellen er 2 år i videregående skole etterfulgt av 2 år som lærling i en godkjent lærebedrift.

Dersom søkeren ikke har gått Vg1 og Vg2 i skole vil læretiden bli tilsvarende lengre.

Lærlingen må normalt ha bestått alle fellesfag og programfag i skole før fag-/svenneprøven. Relevant praksis i lærefaget kan gi fradrag i læretiden.

Som praksiskandidat

Praksiskandidatordningen er en dokumentasjonsordning som gir voksne med lang og allsidig praksis i faget mulighet til å ta et fag-/svennebrev uten å ha vært elev i videregående skole eller uten å har vært lærling.

Praksis kan opparbeides i alle bedrifter og virksomheter men må være relevant for faget. Kandidaten må dokumentere 25 % lengre allsidig praksis i faget enn innenfor lærlingordningen (normalt minst 5 år). Praksis må være godt dokumentert med spesifiserte attester. Attester må inneholde opplysninger om stillingsprosent, ansettelsesperiode og beskrivelse av arbeidsoppgaver. Skolegang og eventuell tidligere læretid kan gi fradrag i praksistiden.

Teorikrav er bestått teoretisk eksamen i lærefaget fra Vg3-nivå. Praksiskandidater er altså fritatt fra kravet om bestått i alle fellesfag som lærlinger må ha.

Når teori og praksiskrav er oppfylt melder kandidaten seg selv opp til fag-/svenneprøve på fastsatt oppmeldingsskjema. Det må legges ved kvittering på betalt prøveavgift og dokumentasjon på praksis og teori. Praksiskandidaten må oppgi bedrift hvor prøven kan arrangeres der nødvendig utstyr og materialer må være tilgjengelig. Oppmeldingsskjema og kvittering sendes til Oppland fylkeskommune for videre behandling og eventuell oversendelse til prøvenemnd for avvikling av fagprøve.

Dersom du er i tvil om du har nok allsidig praksis kan du be om en praksisvurdering. Praksisvurdering er gratis og foretas av fagopplæringen i fylket. Send inn all dokumentasjon fra praksis og skolegang og forklar gjerne skriftlig om din kunnskap på hvert av kompetansemålene i læreplanen. Fagopplæringen gir en vurdering av hvor mye praksistid som kan godkjennes.

Prøveavgift

Stortinget har bestemt at kandidater som melder seg til den praktiske delen av fag-/svenneprøven skal betale kroner 902,- for prøver du tar første gang, og kroner 1806,- ved senere forsøk.

Beløpet betales til Oppland fylkeskommune på kontonummer 2000 09 50018. Utskrift fra nettbank eller annen kvittering må legges ved oppmeldingen når den sendes til oss.

Innbetalt beløp refunderes ikke.

Sist oppdatert 05.12.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering