Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Hospitering - bedrifter inn i skolen

Hospiteringsordningen er et tilbud til instruktører, faglige ledere og yrkesfaglærere for å kunne hospitere i en bedrift eller på en skole. Dette er et ledd i satsningen på å gjøre yrkesopplæringen enda bedre.

Samarbeid skole - arbeidsliv

Fylkesopplæringssjefen har de siste årene gitt tilbud til lærere om etterutdanning i form av hospitering ute i bedrifter. Samarbeid mellom skolene og arbeidslivet er viktig. Vi ønsker derfor å gi mulighet for hospitering også fra arbeidslivet og inn i skolen.

Å hospitere hos hverandre og se hvordan hverdagen arter seg både i skolen og på arbeidsplassen gir mulighet til å utvikle gode nettverk og dele kunnskap og kompetanse.

Informasjon om hospiteringsordningen fra Utdanningsdirektoratet

Hospitering for arbeidslivet skal:

  • Øke kunnskapen om elevenes læringsmiljø i skolen
  • Gi innsikt i det pedagogisk arbeidet
  • Gi nye ideer til samarbeid med skolen som grunnlag for læring
  • Utarbeide opplegg for yrkesfaglig fordypning

 Tilbudet har følgende ramme:

  • Hospiteringen bør være minst fem dager, men behøver ikke være sammenhengende. Vi dekker inntil 15 000 kroner til vikar/kostnader for en hospitant.
  • Hospiteringen må ha et klart formål og være grunnlag for videre samarbeid mellom skolen og næringslivet.

Praktiske råd

Hospitering må avklares med lederen din før du søker. Det lønner seg også å avklare hvilket innhold og hvilken målsetning hospiteringen skal ha før du kontakter hospiteringsstedet. Da kan skolen lettere organisere hospiteringen slik at du får de rette arbeidsoppgavene, deltar i relevante prosjekter og møter de riktige personene.

Snakk med skolen om du også kan bringe noe inn til dem, for eksempel;

  • opplæringspermer eller annet dere bruker i opplæringen
  • informasjon om bedriften og annet arbeid som kan vises til lærere/elever
  • undervisningsopplegg om noe skolen mangler kunnskap/kompetanse om eller utstyr til.

Selve hospiteringen planlegges og avtales med skolen direkte.

Sist oppdatert 06.09.2016
Fant du det du lette etter?
Login for redigering