Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Lærling/lærekandidat

I videregående opplæring er det ca. 185 programområder som fører fram til yrkeskompetanse med fag- eller svennebrev. Disse kalles lærefag. I lærefag starter du opplæringen i videregående skole, og som regel avslutter du opplæringen med læretid i bedrift, som lærling eller lærekandidat. Dette kalles også for fagopplæring.

Lærling

Mange opplever det som lettere og mer spennende å lære gjennom erfaringer på en arbeidsplass. Når du er lærling kombinerer du teori og praksis. Som lærling er du tett på arbeidslivet og du får lære av erfarne arbeidskolleger. Som lærling er du en fremtidig fagarbeider under utdanning.

Normalmodellen for en yrkesfaglig utdanning er to år som elev i videregående skole etterfulgt av to års læretid i en godkjent lærebedrift. Du må som hovedregel ha bestått alle fag/eksamener fra skole.

Lærlinger er ansatt i lærebedriften og lærlinger har lønn i læretiden. Lærebedriften tegner en lærekontrakt som regulerer opplæringen og en ansettelseskontrakt som regulerer arbeidsbetingelsene. Ansettelsesforholdet varer så lenge lærekontrakten gjelder.

Dokumentasjon fra bestått fag-/svenneprøve er fagbrev eller svennebrev.

Lærekandidat

En lærekandidat har arbeidsoppgaver og får opplæring innenfor et begrenset antall kompetansemål i læreplanen, i motsetning til en lærling som skal ha arbeidsoppgaver og opplæring innenfor alle kompetansemålene i læreplanen.

Opplæringen skjer i en godkjent lærebedrift, og lærekandidaten får opplæring i deler av læreplanen ut fra hans/hennes evner, forutsetninger og ønsker om hva opplæringen skal føre fram til. Målet er at lærekandidaten skal oppnå så høy kompetanse som mulig og bli best mulig kvalifisert for arbeidslivet.

Siden lærekandidatordningen er et individuelt tilpasset løp, er det viktig at det planlegges tidlig. Det kreves også en tett oppfølging av den enkelte elev/lærekandidat, både i skole og i bedrift. For å få til dette må flere aktører samarbeide. Dette gjelder både skole, fylkesopplæringssjefen,elev/lærekandidat, foresatte og bedrift/opplæringskontor.

Hovedregelen for lærekandidatordningen er to år som elev i videregående skole etterfulgt av to års opplæringstid i en godkjent lærebedrift. Lærekandidater er ansatt i lærebedriften og har lønn i opplæringstiden på lik linje med lærlinger.

Lærebedriften tegner en opplæringskontrakt som regulerer opplæringen og en ansettelseskontrakt som regulerer arbeidsbetingelsene. Ansettelsesforholdet varer så lenge opplæringskontrakten gjelder.

Opplæringstiden avsluttes med en kompetanseprøve og dokumentasjonen er et kompetansebevis.

Du kan lese mer om lærekandidat på vilbli.no

Søknadsfrist 1. februar.

Sist oppdatert 08.02.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering