Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Prøvenemnd

Prøvenemndene er utnevnte kompetente fagarbeidere som gjennomfører fag-, svenne- og kompetanseprøver. Prøvenemndene har en viktig oppgave med å sikre og å utvikle kvaliteten i fag- og yrkesopplæringen.

Arbeidet til prøvenemndene legger premissene for den faglige standarden på norske fagarbeidere. Fylkeskommunen oppnevner og administrerer prøvenemnder i de lærefagene det er kandidater i.  Det skal innhentes forslag til medlemmer i prøvenemnder fra partene i arbeidslivet. Fylkeskommunen kan om nødvendig innhente forslag også fra andre.

Prøvenemndenes ansvar

Prøvenemndenes arbeid og ansvar er å vurdere kandidatens grad av måloppnåelse ved gjennomføringen av fag-/ svenne-/ og kompetanseprøven etter endt opplæring.

Det arbeidet prøvenemndene utfører, er viktig både for den enkelte kandidat, for arbeids- og næringslivet og for samfunnet som helhet. Prøvenemndene er viktige samarbeidspartnere for skolene og lærebedriftene i deres utviklingsarbeid, særlig ved å delta i Lærings- og utviklingsteam.

Nemnda skal:

  • Sørge for at prøven gjennomføres slik at den gir kandidater mulighet til å vise sin helhetlige kompetanse.
  • Utarbeide et vurderingsgrunnlag for den enkelte prøven. Hovedpunktene i dette skal kandidaten få før oppstart av prøven.
  • Vurdere sitt arbeid og foreta nødvendige justeringer i henhold til læreplan, lov og forskrift.
  • Oppnevne tilsynsperson. Der hvor prøvenemnda ikke er til stede ved gjennomføringen av hele prøven, og hvor det er behov for tilsynsperson, skal prøvenemnda oppnevne en tilsynsperson. Tilsynspersonen skal ivareta kandidaten når nemnda ikke er til stede og se til at prøven gjennomføres etter avtale. Nemnda kan ikke delegere ansvar for vurdering til den som fører tilsyn.
  • Godkjenne prøvearbeid og prøvested, og vurdere hvorvidt prøven kan avlegges på en prøvestasjon. Nemnda kan lage oppgaven selv, eller innhente forslag til prøvearbeid fra bedriften. Oppgaven skal være skriftlig.

Lenker

Dokumenter

For medlemmer

Sist oppdatert 09.08.2016
Fant du det du lette etter?
Login for redigering