Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Yrkesfaggaranti

Alle kvalifiserte søkere som ikke får læreplass i bedrift garanteres tilbud om opplæring i skole som alternativ til læretid i bedrift, dette kalles alternativt Vg3. Dette tilbudet kan ha en varighet på inntil 24 måneder.

Tilbakemelding alternativt Vg3 i skole

Alternativt Vg3 i skole hvis du ikke har læreplass

Tilbudet gis til elever med ungdomsrett i Oppland som har søkt, men ikke fått tilbud om læreplass etter Vg2.

Alternativt Vg3 i skole starter i begynnelsen av september og varer i 20-24 måneder. Dersom en elev har oppnådd tilstrekkelig kompetanse i lærefaget før det har gått 20-24 måneder, kan skolen, i særskilte tilfeller, melde eleven opp til fagprøve etter minimum 12 måneder.

Hvem kan få tilbud om alternativt Vg3?

 For å få tilbud om alternativt Vg3 må følgende kriterier være oppfylt:

  • Søkt læreplass i Vigo pr 1.mars
  • Folkeregistrert adresse i Oppland pr 1.mars
  • Alle fag fra rett Vg1 og Vg2 skal være bestått ( dette er det samme som gjelder for å få godkjent lærekontrakt)
  • Det må dokumenteres at du har vært aktiv søker til læreplass i bedrifter

Hvem vil ikke få tilbud om alternativt Vg3 i skole?

  • Søkere til læreplass som har takket nei til et tilbud om læreplass
  • Søkere i lærefag der opplæring omfatter ordinært Vg3 i skole (for eksempel dataelektoniker), omfattes ikke av denne ordningen.
  • Søkere til læreplass uten ungdomsrett

Hvilke lærefag kan du få fullført gjennom alternativt Vg3 i skole?

Du kan fullføre alle lærefag som følger normalmodellen med Vg1 og Vg2 i skole etterfulgt av læretid i bedrift. Det må imidlertid finnes bedrifter i Oppland som tilbyr lærefaget.
Fullføringsretten omfatter lærefag som bygger på bestått Vg2.

Hvordan organiseres tilbudet?

På hver skole er det en yrkesfagmotivator for Vg3 Yrkesfagmotivatoren har ansvarte for organisering og gjennomføring av alternativt Vg3.

Opplæringen  vil foregå på ulike arenaer. Deler av opplæringen gjennomføres på en videregående skole, andre deler vil bli gjennomført i en eller flere praksisbedrifter, fortrinnsvis i nærområdet.

Hvordan melder jeg meg på til alternativt Vg3 i skole?

Alle søkere til læreplass i målgruppen vil i løpet av første halvdel av august motta et brev med tilbud om alternativt Vg3 i skole. I brevet ligger det informasjon om påmelding/tilbakemelding. Her kan du takke ja eller nei til tilbudet innen en fastsatt frist. 

Hvorfor kalles tilbudet alternativt Vg3 i skole?

Fordi tilbudet organiseres i regi av en skole istedenfor i regi av en lærebedrift. Som deltaker på alternativt Vg3 i skole vil du få status som «elev» og du vil ikke motta lønn den tiden opplæringen varer. Elever kan imidlertid søke lån/stipend i lånekassen, du har med andre ord samme rettigheter som andre elever.

Hva skjer dersom jeg får tilbud om læreplass i løpet av alternativt Vg3 i skole?

Det  er flott og det er nettopp dette vi ønsker. Da vil din status bli endret til «lærling», med de rettigheter og plikter dette medfører. Tiden du har brukt på alternativt Vg3 i skole i forkant gir fradrag i læretiden.

Hva slags sluttkompetanse får jeg?

Målet er at kvaliteten på opplæringen skal gi deg forutsetninger for å ta fag-/svenneprøven. Når du har bestått fag-/ svenneprøven og  alle obligatoriske fag i fra Vg1 og Vg2 vil du få utdelt fag-/svennebrev og vitnemål.

Vg3 i skole organiseres ved følgende skoler i Oppland

Sist oppdatert 09.11.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering