Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Yrkesfaggaranti

Alle søkere til læreplass er garantert et 20-24 måneders tilbud om opplæring i skole som alternativ til læretid i bedrift.

Tilbakemelding alternativt Vg3 i skole

Alternativt Vg3 i skole hvis du ikke har læreplass

Fylkesopplæringssjefen vil fra skoleåret 2015-2016 garantere alle søkere til læreplass et 20-24 måneders tilbud om opplæring i skole som alternativ til læretid i bedrift. Tilbudet gis til elever med ungdomsrett i Oppland som har søkt, men ikke fått tilbud om læreplass etter Vg2.

Alternativt Vg3 i skole starter i begynnelsen av september og varer i 20-24 måneder. Dersom en elev har oppnådd tilstrekkelig kompetanse i lærefaget før det har gått 20-24 måneder, kan skolen, i særskilte tilfeller, melde eleven opp til fagprøve etter minimum 12 måneder.

Hvem vil ikke få tilbud om alternativt Vg3 i skole?

  • Søkere til læreplass som har takket nei til et tilbud om læreplass
  • Søkere til læreplass i fag med tre år i skole etterfulgt av læretid i bedrift (for eksempel dataelektronikerfaget og automatiseringsfaget)
  • Søkere til læreplass uten ungdomsrett

Hvilke lærefag kan du få fullført gjennom alternativt Vg3 i skole?

Du kan fullføre alle lærefag som følger normalmodellen med Vg1 og Vg2 i skole etterfulgt av læretid i bedrift. Det må imidlertid finnes bedrifter i Oppland som praktiserer aktuelt lærefag.

Hvordan organiseres tilbudet?

I hver region vil det være en koordinator for Vg3 som blir din kontaktperson og viktigste veileder gjennom kurset. Koordinatoren vil legge til rette for at du når alle kompetansemålene i læreplanen.

Opplæringen på Vg3 vil foregå på ulike arenaer. Deler av opplæringen gjennomføres på en videregående skole, andre deler vil bli gjennomført i en eller flere praksisbedrifter, fortrinnsvis i nærområdet.

Hvordan melder jeg meg på til alternativt Vg3 i skole?

Alle søkere til læreplass i målgruppen vil i løpet av første halvdel av august motta et brev med tilbud om alternativt Vg3 i skole. I brevet ligger det informasjon om påmelding/tilbakemelding. Her kan du takke ja eller nei til tilbudet innen en fastsatt frist. 

Hvorfor kalles tilbudet alternativt Vg3 i skole?

Fordi tilbudet organiseres i regi av en skole istedenfor i regi av en lærebedrift. Som deltaker på alternativt Vg3 i skole vil du få status som «elev» og du vil ikke motta lønn den tiden opplæringen varer. Elever kan imidlertid søke lån/stipend i lånekassen, og du har krav på fri skyss til fra skole/praksisbedrift.

Hva skjer dersom jeg får tilbud om læreplass i løpet av alternativt Vg3 i skole?

Det er nettopp dette vi ønsker. Da vil din status bli endret til «lærling», med de rettigheter og plikter dette medfører. Tiden du har brukt på alternativt Vg3 i skole i forkant gir fradrag i læretiden.

Hva slags sluttkompetanse får jeg?

Mot slutten av opplæringstiden vil de fleste elevene gå opp til en ordinær fag-/svenneprøve på lik linje med lærlinger. Dersom du består fag-/svenneprøven og har bestått alle obligatoriske fag i fra Vg1 og Vg2 vil du få utdelt fag-/svennebrev og vitnemål. Dersom du ikke består fag-/svenneprøven og/eller har stryk i fag fra skole, vil du få utdelt et kompetansebevis som dokumenterer den opplæringen du har gjennomført.

Vg3 i skole organiseres ved følgende skoler i Oppland

Sist oppdatert 17.06.2016
Fant du det du lette etter?
Login for redigering