Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

IKT-reglement

Reglementet gjelder for all virksomhet i skolens regi, og omfatter all bruk av IKT-utstyr, mobiler o.l.

Reglementet skal legge til rette for et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene, samt sikre stabil, effektiv og sikker bruk av elevenes PC-er, skolens IKT-tjenester og internett.

Den enkelte skole har anledning til å vedta tillegg til dette IKT-reglementet.

Elevene plikter å sette seg inn i det IKT-reglementet som gjelder til enhver tid.

Bruk av IKT-utstyr og -ressurser

 • IKT-verktøy skal alltid benyttes i samsvar med lærerens anvisninger.
 • Misbruk av PC fører til sterkt redusert læring for den enkelte, og er svært forstyrrende for medelevene. I skoletimene skal PC og annet IKT-utstyr bare brukes til faglige aktiviteter.
 • Internettforbindelsen er felles for alle skolene, og den har begrenset kapasitet. Alle brukere må derfor unngå å belaste nettet mer enn nødvendig. Streaming av video eller musikk samt all opp- eller nedlasting av filer til privat bruk via skolenes nett er strengt forbudt.
 • I skoletimer, på prøver og eksamener er det bare skolens internett som skal brukes.
 • Det er forbudt å benytte verktøy eller "knep" for å komme seg rundt begrensninger/sperrer som er innført på bruk av PC/internett i skolen.
 • Elevene må daglig følge med på informasjon fra skolen som legges ut i Fronter.
 • Hastemeldinger til elevene sendes på SMS. Elevene får tildelt en e-postadresse, men skolene sender e-post dit bare etter avtale med elevene.
 • Opphavsrett på alt digitalt innhold skal respekteres. Det er ulovlig å kopiere eller formidle skolens lisensierte program/ressurser.
 • Oppgavelinja i Windows skal alltid være synlig slik at aktive program vises.
 • Det er ikke tillatt å endre Windows-versjon på leie-PC, med mindre skolen har godkjent dette.
 • Elevene er selv ansvarlig for å ta sikkerhetskopier av arbeidet sitt. Skolen er ikke ansvarlig for elevers tap av data.

IKT ved eksamen/prøve/innlevering

 • Under eksamen kan internett bare benyttes til å laste ned oppgave/laste opp besvarelse samt til å bruke godkjente nettbaserte hjelpemidler.
 • Det regnes som fusk dersom eleven under eksamen eller en prøve mottar hjelp fra andre eller benytter hjelpemidler som ikke er tillatt. Det kan foretas stikkprøver på elevenes PC-er.
 • Ved bruk av sitater må det angis hvor teksten kommer fra, ellers betraktes det som plagiat. Skolene benytter verktøy som avslører plagiat. Plagiat fører til at eleven får sterkt nedsatt karakter.

Netikette

 • Opptre alltid hensynsfullt og høflig på nettet.
 • Grov språkbruk og krenkende atferd er forbudt (mobbing, diskriminering, rasistiske utsagn, seksuell trakassering, trusler o.l.)
 • Bilder, video og lydopptak av andre må ikke publiseres på nett uten samtykke fra de berørte.

Datasikkerhet

 • Elevens brukernavn og passord til skolens IKT-tjenester er strengt personlig og må aldri oppgis til andre. Når eleven forlater PC-en skal den låses for å hindre misbruk (trykk Windows-tast + L)
 • Det er ulovlig å tilegne seg og å misbruke andres brukernavn og passord.
 • E-post som virker mistenkelig skal ikke åpnes, men straks slettes. Kjedebrev og advarsler om virus skal ikke sendes videre, for de er ofte falske.
 • Dersom eleven oppdager hull/svakheter/feil i skolens datanett: gi straks beskjed til skolens IKT-ansvarlige.

Straffereaksjoner ved brudd på reglementet

Brudd på IKT-reglementet blir behandlet i henhold til ordensreglementet for de videregående skolene i Oppland, kapittel 3 og 4.

Aktuelle straffereaksjoner:

 • Påtale, eventuelt også melding til foresatte
 • Nedsatt ordenskarakter
 • Reduserte IKT-brukerrettigheter
 • Bortvisning fra skolen
 • Lovbrudd vil bli anmeldt til politiet

All datatrafikk logges

Loggene vil bli gjennomgått dersom det er nødvendig for etterforskningen ved mistanke om grove brudd på IKT-reglementet. Elevene plikter å la skolens dataavdeling registrere datamaskinens kjennetegn, og undersøke den ved mistanke om grove brudd på IKT-reglementet.

Rutiner når eleven avslutter videregående opplæring

 • Programmer, verktøy og ressurser som tilhører skolen må slettes fra PC-en.
 • Eleven må selv ta med seg filene de ønsker å beholde. Alle elevens filer vil bli slettet fra skolens datasystemer når eleven har sluttet.
 • Leie-PC: eleven må levere inn eller kjøpe ut PC-en.
Sist oppdatert 22.08.2016
Fant du det du lette etter?
Login for redigering