Oppland fylkeskommune har blitt Innlandet fylkeskommune

Fra 1. januar 2020 er Oppland og Hedmark fylkeskommuner slått sammen til Innlandet fylkeskommune.

Gå til Innlandet fylkeskommunes nettsider

 

 

Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Spørsmål og svar om kombinasjonsklassen

Her kan du få svar på spørsmål om kombinasjonsklassene.

Har du flere spørsmål, så send det på e-post til oss.

Sist oppdatert 31.01.2019
Må eleven ha grunnskolevitnemål for å søke kombinasjonsklassen?

Ja, hvis man skal søke i Vigo må eleven ha grunnskolevitnemål for å søke kombinasjonsklassen.

Elever som ikke har fullført grunnskoleutdanning (denne våren), må kontakte en av våre samarbeidskommuner for å undersøke muligheten for å få inn "sine" elever gjennom samarbeid på kommunalt nivå.

Samarbeidsavtaler mellom fylket og kommunene regulerer hvor mange plasser de disponerer i klassene.

  • Kombinasjonsklassen på Lillehammer vgs, avdeling Sør samarbeider med Lillehammer læringssenter.
  • Kombinasjonsklassen på Dokka vgs samarbeider med Nordre Land læringssenter.
  • Kombinasjonsklassen på Nord-Gudbrandsdal vgs, avdeling Otta samarbeider med Sel kommune/Otta læringssenter
  • Kombinasjonsklassen på Raufoss vgs samarbeider med kommunene i Gjøvikregionen.
Må eleven føre opp tre alternativer for videregående opplæring i søknaden i tillegg til kombinasjonsklasse?

Ja, eleven må føre opp tre alternativer for videregående opplæring i søknaden i tillegg til kombinasjonsklasse.

Dette er viktig i tilfelle eleven ikke får tilbud om kombinasjonsklasse. Ved å søke tre videregående programfag sikrer man en skoleplass.

Kan eleven søke på flere kombinasjonsklasser?

Ja, eleven kan søke på flere kombinasjonsklasser.

Bare husk å merke av hva som er førsteønsket.

Hvilken søknadskategori i vedlegget skal det krysses av for?

I "vedlegg til søknad kombinasjonsklasse" skal man krysse av for en "søknadskategori individuell behandling / minoritetsspråklige".

Kryss av for det alternativet som er mest aktuelt for eleven.

Alternativene blir bare benyttet dersom søknaden skal vurderes for inntak til Vg1 videregående opplæring.

Eleven har ikke MinID. Kan vi sende papirsøknad?

Ja, det går an å sende papirsøknad.

Fyll ut papirsøknaden som ligger på fylkeskommunens nettside og send søknaden per post til inntakskontoret, merket med: kombinasjonsklassen. Søknadene blir behandlet fortløpende. Elever som har søkt innen fristen blir prioritert i inntaket.

Her er skjemaet du skal sende inn: Vedlegg til søknad kombinasjonsklassen

Hvilke kartlegginger skal vi legge ved/ettersende med søknaden?

Både kartlegging og andre typer vurderinger av eleven, status og progresjon er relevant å legge ved søknaden.

Formålet med å sende ved kartlegginger er at de som skal drive kombinasjonsklassen skal ha best mulig grunnlag for å planlegge, organisere og tilrettelegge undervisning for den enkelte og gruppa som helhet.

Kan elever som går i voksenopplæring søke seg inn i kombinasjonsklassene?

Nei. Elever som ikke har grunnskolevitnemål fra Norge eller annet land kan ikke søke i Vigo på plass i kombinasjonsklassen.

Ønsker en kommune at noen av sine kandidater i voksenopplæring skal gå i kombinasjonsklassen, må de ta kontakt med en av kommunene/læringssentrene som fylkeskommunen samarbeider med.

Kan man søke inn elever i kombinasjonsklassen etter søknadsfristen 1. februar?

Ja, inntaket til kombinasjonsklassen er åpent frem til skolestart.

Fyll ut papirsøknaden som ligger på fylkeskommunens nettside og send søknaden per post til inntakskontoret, merket med: kombinasjonsklassen. Søknadene blir behandlet fortløpende. Elever som har søkt innen fristen blir prioritert i inntaket.

Her er skjemaet du skal sende inn: Vedlegg til søknad kombinasjonsklassen

Fant du det du lette etter?
Login for redigering