Oppland fylkeskommune har blitt Innlandet fylkeskommune

Fra 1. januar 2020 er Oppland og Hedmark fylkeskommuner slått sammen til Innlandet fylkeskommune.

Gå til Innlandet fylkeskommunes nettsider

 

 

Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Visma Flyt Skole

Visma FLYT Skole er et nytt skoleadministrativt system som skal erstatte blant annet Extens, Privatistweb og Vigo Voksen. Systemet skal være i full drift i løpet av 2019.

Verdens beste skoleprogram

Visma Flyt Skole (VFS) er systemet som skal hjelpe skolene med å redusere tidsbruk til administrative oppgaver, øke kvaliteten i den daglige drift og frigi tid til økt pedagogisk fokus. Dette høres muligens ambisiøst ut, men så har også Visma, leverandøren av VFS, tatt mål av seg til å lage det de selv omtaler som verdens beste skoleprogram! 

Men oppgaven viser seg å være svært komplisert og prosjektet går nå inn i en ny forsinkelse.

Årsaken til forsinkelsen

Styreleder i Vigo IKS, fylkesutdanningssjef Arly Hauge i Vest-Agder fylkeskommune, forklarer årsaken til forsinkelsen:

- Grunnen til forsinkelsen er at leverandøren har undervurdert kompleksiteten i systemet. Kvaliteten på det som er levert frem til nå har vært bra. Etter at Visma kjøpte opp et irsk selskap som har hatt stor suksess med sitt timeplansystem i Irland, har mye falt på plass. Vi har fått levert den første av tre delleveranser som har god funksjonalitet og som er en god teknisk løsning. Vi ser at det irske miljøet har den nødvendige kompetansem for å lykkes – gitt at de gis tid og de rette forutsetningene for arbeidet.

Hva betyr dette for meg?

Pedagogisk personell/lærere:

Nytt skoleadministrativt system er et verktøy for å planlegge og gjennomføre den daglige skoledriften i videregående opplæring, privatistadministrasjon, voksenopplæring og fagskoleopplæring.

 • Vil benytte systemet til blant annet underveisvurdering, utarbeidelse av individuelle opplæringsplaner, registrering av sluttvurdering/karakterer og fraværsføring.
 • Får et skoleadministrativt system som inneholder de funksjoner som er nødvendig for å planlegge og administrerer skolehverdagen på en effektiv måte.

Elever

 • Vil benytte systemet til innlevering av prøver og elevarbeider og oppmelding til privatisteksamen.
 • Vil også ha tilgang til ulik informasjon om blant annet fravær, karakterer, underveisvurdering og eksamen.

Foresatte:

 • Vil også ha tilgang til ulik informasjon om blant annet fravær, karakterer, underveisvurdering og eksamen.

 Skoleeier:

 • Grunnlagsdata som produseres skal rapporteres til skoleeier og nasjonalt nivå.
 • Visma FLYT Skole er tilrettelagt på en slik måte at det enkelt kan levere/hente nødvendige data som brukes i organisasjonen og er integrert mot andre datasystemer.
 • Visa FLYT Skole ivaretar skoleåret og rapporterer til skoleeier etter nasjonale og lokale spesifikasjoner.
 • Nytt skoleadministrativt system ivaretar personvernet på en bedre måte.
 • Arkivsystemene er viktige mottakere av arkivverdige dokumenter som skal legges i elevens elektroniske mappe.
 • Arkivsystemet vil også ivareta kommunikasjon mot Samordna Opptak/Nasjonal vitnemålsdatabase og Prøveadministrasjonssystemet (PAS).
Hva er målet?

Overordnet mål for Visma FLYT Skole er å effektivisere og øke kvaliteten på de skoleadministrative arbeidsprosessene.

Visma Flyt Skole skal:

 • Redusere tidsbruk på manuelle aktiviteter gjennom økt automatisering.
 • Utnytte det skoleadministrative systemet bedre gjennom forenkling.
 • Standardisere skoleadministrative prosesser for å skape en mer ensartet praksis på tvers av skoler i fylket.
 • Forbedre kommunikasjonen mellom skoleadministrasjon, elever, foresatte og lærere.
 • Differensiere tilgangsrettigheter i skoleadministrativt system slik at de er i samsvar med brukerens pålagte arbeidsoppgaver.
 • Sikre at brukerne får tilgang kun til egne data.
 • Sikre ensartet praksis med hensyn til behandling av sensitive data, datautveksling og arkivering.
 • Sikre entydig dataeierskap.
 • Standardisere kodeverk.
 • Gi bedre utnyttelse av rapporteringsfunksjonalitet i det skoleadministrative systemet.
 • Redusere IT-forvaltnings- og driftskostnader gjennom sentralisering og standardisering.
Prosjektorganisering

Petter Kolstad, prosjektleder
Telefon: 480 55 310

Anton Syverhuset, Assisterende prosjektleder/ funksjonelt ansvarlig 
Telefon: 918 29 552

Steinar Moen, delprosjektleder konvertering, arkivering, bevaring, test 
Telefon: 61 29 23 00 / 907 90 206

Britt Karin Rotmo, delprosjektleder opplæring
Telefon: 971 85 164

Visma FLYT Skole er et samarbeid mellom tre parter/prosjekter:

 • Sentralt mottaksprosjekt (SMP) som ivaretas av Vigo IKS
 • Leveranseprosjekt (LP) som ivaretas av Visma
 • Lokale innføringsprosjekter (LIP) som ivaretas av den enkelte fylkeskommune

Sentralt mottaksprosjekt (SMP)

Vigo IKS har ansvaret for å sikre at Visma leverer i henhold til kontrakt. Vigo IKS skal gjennom SMP sikre at kundenes ansvar i kontrakten blir i varetatt på områder som er felles for alle fylkeskommuner. SMP skal også koordinere og veilede de lokale innføringsprosjektene for å sikre mest mulig standardisering og gjenbruk.

Leveranseprosjektet (LP)

Visma har ansvaret for å etablere en SaaS-tjeneste basert på Visma FLYT Skole og gjøre denne tilgjengelig for alle fylkeskommuner i Norge inkludert Oslo kommune. Dette inkluderer også alle integrasjoner som er felles for fylkene.

Lokale innføringsprosjekter (LIP)

Fylkene har ansvaret for å innføre Visma FLYT Skole i fylket.

Visma FLYT Skole - lokalt mottaksprosjekt i Oppland 

Styringsgruppe:

 • Inge Myklebust, fylkesopplæringssjef
 • Terje Storbakken, assisterende fylkesopplæringssjef
 • Gard T. Rolid, leder for inntak og fagopplæring
 • Liv-Kari Ringen, leder for Karriere Oppland og individuelt inntak
 • Synnøve Tollefsrud, leder for eksamen og kompetanse
 • Skurdal Anne Grete – leder PP-tjenesten
 • Sandvik Åsmund Haugstad, HR-sjef
 • Solheim Åge, økonomisjef
 • Elisabeth Berg Olsen, rådgiver med ansvar for inntak og informasjon
 • Tillitsvalgt

Prosjektgruppe:

 • Inge Myklebust, fylkesopplæringssjef - prosjekteier
 • Petter Kolstad, prosjektleder. Rolle/ansvar: Funksjonelt ansvarlig
 • Anton Syverhuset, assisterende prosjektleder
 • Steinar Moen, Konvertering og test ansvarlig
 • Britt Karin Rotmo, Opplæringsansvarlig
 • Øystein Windingstad, leder IKT avd. Rolle/ansvar: Teknisk ansvarlig.

Referansegruppe/faggruppe:

 • Frede Stenslie, fagområde inntak
 • John Kristiansen, fagområde Voksenopplæring (Vigo voksen)
 • Grete H. Garnaas, fagområder privatist og eksamen
 • Ivar Bronken, fagområde timeplan
 • Ivar Lien, fagområde fagskolen
 • Grethe Stenberg, fagområde arkiv
 • Kjetil Storeheier Norheim, fagområde fagopplæring
 • Tove Rusten, fagområde personal/lønn
 • Eyvind Myhre, fagområde generelt
Fant du det du lette etter?
Login for redigering