Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Opplæring i institusjon

Barn og unge i barneverninstitusjoner, pasienter i helseinstitusjoner og innsatte i fengsel kan få opplæring mens de er i institusjon.

Fylkeskommunen har ansvaret for institusjonsopplæring. Ansvaret omfatter grunnskoleopplæring, videregående opplæring og spesialpedagogisk hjelp.

Grunnskoleopplæring

Barn og unge i grunnskolealder har rett og plikt til opplæring også når de er på institusjon. Ungdommer/voksne over opplæringspliktig alder (fra høsten det året en fyller 16 år) kan ha rett til grunnskoleopplæring tilpasset voksne. Opplæringen gis ved en kommunal grunnskole eller på skoleavdelingen på institusjonen.

Videregående opplæring

Ungdommer i institusjon søker videregående opplæring på lik linje med andre elever. Søknadsfristen for inntak til videregående opplæring er 1. februar/1. mars. Søknader fra ungdommer som flytter til institusjon i Oppland etter fristen, blir likevel behandlet frem til 1. juli. Ungdommer som kommer til institusjon i løpet av skoleåret kan eventuelt få et tilbud fra Oppfølgingstjenesten (OT).

Spesialpedagogisk hjelp

Barn som ikke har begynt på skolen kan ha rett til spesialpedagogisk hjelp under institusjonsoppholdet.  

Institusjonsopplæring i Oppland har følgende tilbud:

Opplæring til barn og unge i barneverninstitusjon

Oppland fylkeskommune gir opplæring til barn og unge i tre barneverninstitusjoner:

 • Solhaugen miljøhjem
 • Hugin barneverntiltak
 • Gjøvik barnevern- og omsorgssenter

Elevene har samme rett til grunnskoleopplæring og videregående opplæring som andre elever i Oppland.

Opplæring til barn, unge og voksne i helseinstitusjon

Fylkeskommunen gir tilbud om grunnskoleopplæring til barn og unge innlagt i helseinstitusjon i Oppland. Tilbudet omfatter følgende fem institusjoner:

 • Sykehuset Innlandet avdeling Lillehammer
 • Kringsjåtunet barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling
 • Familieenheten BUP
 • Røysumtunet
 • Beitostølen helsesportsenter

Vi har også et opplæringstilbud til voksne pasienter innlagt i institusjoner innenfor rus og psykiatri. Institusjonene omfatter:

 • Fekjær psykiatriske senter
 • Sykehuset Innlandet Reinsvoll
 • Blå Kors
 • Riisby
 • DPS Gjøvik døgnenhet Valdres
 • DPS Lillehammer døgnenhet Otta
 • Solliakollektivet
 • Tyrili

Opplæring til innsatte i fengsel

Vestoppland fengsel er det eneste fengselet i Oppland, og har 49 soningsplasser. Fengselet har avdeling på Gjøvik og i Valdres. På Gjøvik får de innsatte opplæring av lærere ansatt ved Gjøvik videregående skole. I Valdres er det Valdres vidaregåande skule som gir opplæring.

De innsatte får grunnskoleopplæring, videregående opplæring, karriereveiledning, realkompetansevurderinger, ulike arbeidsrettede kurs og mulighet for å jobbe med fag på høyskole/universitetsnivå.

Sist oppdatert 01.02.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering