Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kvalitetssystemet

Skoleeier er etter opplæringsloven § 13-10 annet ledd pålagt å ha et forsvarlig system. Systemet skal være egnet til å avdekke om kravene med forskrift i opplæringsloven er fulgt, og til å følge opp resultatene fra disse vurderingene og nasjonale kvalitetsvurderinger.

Skoleeiers systematiske arbeid for å sikre drift i henhold til lov og forskrift og for å utvikle kvaliteteten i de videregående skolene er dokumentert i fylkeskommunens elektroniske kvalitets- og internkontrollsystem (lenkes).

Elementer i et forsvarlig system

 • Oversikt over lovkrav på området: alle aktuelle lovbestemmelser på området må operasjonaliseres, dvs. at innholdet må kartlegges og det må avgjøres hva dette betyr for skoleiers system
 • Systemet må inneholde en jevnlig vurdering basert på aktiv informasjonsinnhenting og kartlegging
 • Systemet må være egnet til å avdekke feil
 • Systemet må inneholde avviksrutiner
 • Skoleeier må sørge for at det blir satt inn korrigerende tiltak og vurdere om tiltakene virker etter sitt formål
 • Systemet skal være skriftlig - konklusjoner fra alle vurderinger må skriftliggjøres

Nærmere om skoleeiers rutiner for informasjonsinnhenting, vurdering og oppfølging

 1. Skoleeier må sørge for å ha oppdatert kunnskap om skolenes praksis, slik at de kan vurdere om skolene oppfyller kravene i opplæringsloven med forskrifter.
 2. Skoleeier må bruke informasjonen de innhenter om skolenes praksis, til å vurdere om praksisen er i samsvar med opplæringsloven med forskrifter.Skoleeier må vite hvilke krav regelverket stiller til skolene og skoleeier på ulike områder, og ha en riktig forståelse av kravene. Dette betyr at skoleeier må skaffe seg tilstrekkelig kunnskap om regelverket
 3. Skoleeier må sette i verk egnede tiltak for å rette opp skolenes praksis når praksis ikke er i samsvar med regelverket.
 4. Videre må skoleeier følge opp at tiltakene faktisk fører til at skolene endrer sin praksis i samsvar med kravene i regelverket, og at endringene blir varige. Skoleeier må følge opp helt til skolenes praksis på det gjeldende området er blitt i samsvar med regelverket. 
 5. Skoleeier må innhente og vurdere informasjon om praksis jevnlig. Basert på slike avveininger av sannsynlighet og konsekvens må skoleeier ta stilling til hvor ofte og hvor omfattende skolenes praksis på ulike områder skal kontrolleres.
Sist oppdatert 19.04.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering