Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Plan og miljø

Fylkeskommunen har ansvaret for mange oppgaver innenfor plan, miljø og folkehelse.

Mange av oppgavene følger av lovverk og statlige føringer, som ansvaret etter plan og bygningsloven og folkehelseloven, mens andre oppgaver følger av fylkeskommunens egne politiske prioriteringer fra regional planstrategi og regionalt handlingsprogram, slik som arbeidet med by og tettstedsutvikling.
Vannforvaltningsarbeidet følger opp EUs vanndirektiv, og inngår i et bredt samarbeid på tvers av fylkesgrensene.

Regional planstrategi skal rulleres i 2016, og dette arbeidet forberedes gjennom arbeid med kunnskapsgrunnlag og utfordringsdokument i 2015. Folkehelseoversikt er en del av dette.

Fylkeskommunen er regional planmyndighet og har ansvaret for utarbeiding av de regionale planene som prioriteres i regional planstrategi. Regional plan for attraktive byer og tettsteder og regional plan for Gudbrandsdalslågen er større planoppgaver i 2015-16.

Sist oppdatert 01.08.2017
Plan og miljø temaside
Fant du det du lette etter?
  • 25.04.2018 Si din mening
    Regional plan for folkehelse 2018-2022 er nå ute på høring. Høringsfristen er 23. mai 2018.
  • 24.04.2018 Folkehelseprofilen 2018
    Hvert år publiseres Folkehelseprofilen for fylker. Tema for årets folkehelseprofiler er alkohol og rus.
  • 19.04.2018 SMART oppvekst gir bedre folkehelse
    Kommunene var på fagdag om styrkebasert tilnærming for å bedre trivsel, livskvalitet og relasjoner for barn og unge.
Login for redigering