Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Plan og miljø

Fylkeskommunen har ansvaret for mange oppgaver innenfor plan, miljø og folkehelse.

Mange av oppgavene følger av lovverk og statlige føringer, som ansvaret etter plan og bygningsloven og folkehelseloven, mens andre oppgaver følger av fylkeskommunens egne politiske prioriteringer fra regional planstrategi og regionalt handlingsprogram, slik som arbeidet med by og tettstedsutvikling.
Vannforvaltningsarbeidet følger opp EUs vanndirektiv, og inngår i et bredt samarbeid på tvers av fylkesgrensene.

Regional planstrategi skal rulleres i 2016, og dette arbeidet forberedes gjennom arbeid med kunnskapsgrunnlag og utfordringsdokument i 2015. Folkehelseoversikt er en del av dette.

Fylkeskommunen er regional planmyndighet og har ansvaret for utarbeiding av de regionale planene som prioriteres i regional planstrategi. Regional plan for attraktive byer og tettsteder og regional plan for Gudbrandsdalslågen er større planoppgaver i 2015-16.

Sist oppdatert 01.08.2017
Plan og miljø temaside
Fant du det du lette etter?
Login for redigering