Oppland fylkeskommune har blitt Innlandet fylkeskommune

Fra 1. januar 2020 er Oppland og Hedmark fylkeskommuner slått sammen til Innlandet fylkeskommune.

Gå til Innlandet fylkeskommunes nettsider

 

 

Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Plan og miljø

Fylkeskommunen har ansvaret for mange oppgaver innenfor plan, miljø og folkehelse.

Mange av oppgavene følger av lovverk og statlige føringer, som ansvaret etter plan og bygningsloven og folkehelseloven, mens andre oppgaver følger av fylkeskommunens egne politiske prioriteringer.

Våre ansvarsområder er:

  • Planlegging
  • Regionale planer
  • By- og stedsutvikling
  • Folkehelse
  • Klima og energi
  • Vannforvaltning
  • Fisk- og viltforvaltning
  • Friluftsliv

Fylkeskommunen er regional planmyndighet og har ansvaret for utarbeiding av de regionale planene som prioriteres i regional planstrategi.

Sist oppdatert 06.06.2018
Plan og miljø temaside
Fant du det du lette etter?
Login for redigering