Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Plan og miljø

Fylkeskommunen har ansvaret for mange oppgaver innenfor plan, miljø og folkehelse.

Mange av oppgavene følger av lovverk og statlige føringer, som ansvaret etter plan og bygningsloven og folkehelseloven, mens andre oppgaver følger av fylkeskommunens egne politiske prioriteringer fra regional planstrategi og regionalt handlingsprogram, slik som arbeidet med by og tettstedsutvikling.
Vannforvaltningsarbeidet følger opp EUs vanndirektiv, og inngår i et bredt samarbeid på tvers av fylkesgrensene.

Regional planstrategi skal rulleres i 2016, og dette arbeidet forberedes gjennom arbeid med kunnskapsgrunnlag og utfordringsdokument i 2015. Folkehelseoversikt er en del av dette.

Fylkeskommunen er regional planmyndighet og har ansvaret for utarbeiding av de regionale planene som prioriteres i regional planstrategi. Regional plan for attraktive byer og tettsteder og regional plan for Gudbrandsdalslågen er større planoppgaver i 2015-16.

Sist oppdatert 07.09.2016
Fant du det du lette etter?
  • 22.06.2017 Mjøsa Direktoratet støtter klimasamarbeid
    Miljødirektoratet gir 950 000 kroner til felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen.
  • 09.06.2017 Varaordfører i Oppland Ivar Odnes og fylkesråd i Hedmark Anne Karin Torp Adolfsen åpnet møtet ved å knyte sammen et rødt bånd for å symbolisere starten av arbeidet. Mer attraktiv Mjøsbyregion
    For første gang går Innlandet sammen om å skape en felles areal- og transportstrategi. Målet er et mer attraktivt bo-...
  • 07.06.2017 Svanen skal frakte kunstnerne på Mjøsa. Kunstreise på Mjøsa
    Kunstnere tilknyttet "Mjøsa - et kunstprosjekt" er på rundreise for å hente inspirasjon fra elleve steder langs Mjøsa.
Login for redigering