Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

By- og stedsutvikling

Oppland fylkeskommune arbeider for å utvikle attraktive byer, tettsteder og grender i samarbeid med kommunene.

Det er viktig at denne utviklingen skjer til det beste for innbyggerne og næringslivet og mest mulig i pakt med naturgrunnlaget.

Stedsutvikling består i å påvirke attraktiviteten og veksten til et sted. Det dreier seg om sentrumsopprusting, etablering av offentlige møteplasser, fysisk utforming av offentlige rom, opprusting og merking av turstier og den blågrønne strukturen, utvikling av festivaler og kulturelle hendelser og tilrettelegging for næringsetablering. Ansvaret for dette er fordelt på flere enheter og team i fylkeskommunen. Plan og miljøteamet arbeider mest med de fysiske omgivelsene.

Folk vil bo på attraktive steder

Attraktiviteten til et sted betyr stadig mer for hvor folk ønsker å bosette seg. Folk ønsker å bo på trivelige og trygge steder med godt sosialt miljø og variert boligtilbud, levende sentrum med godt handelstilbud, et mangfoldig kultur- og fritidstilbud og gode kommunale tjenester.

Gode byer, tettsteder og grender er en viktig forutsetning for å sikre bosetting, næringsutvikling og trivsel i lokalsamfunnene. Med dette mener vi at omgivelsene våre skal være miljøvennlige, trygge og vakre samtidig som næringslivet kan drive godt og utvikle seg.

Politisk interesse

Det er stor politisk interesse knyttet til utviklingen av byer og tettsteder i fylket. Innsatsområdet er synliggjort i Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland, som ble vedtatt i Fylkestinget 15.6.2016. Arbeidet må ses i sammenheng med samferdsel, kulturarv, kultur, næringsutvikling, folkehelse og utdanning, det vil si andre områder hvor fylkeskommunen har et ansvar.

Oppland fylkeskommune bidrar på flere måter for å oppnå målene her:

  • Ressurser til stedsutviklingsprosjekter i kommunene
  • Strategisk samarbeid med kommuner for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (ATP-prosjekter)
  • Kunnskapsformidling gjennom konferanser, kurs og studieturer 
Sist oppdatert 01.08.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering