Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Samordnet planlegging av boliger, areal og transport bidrar til god by- og stedsutvikling og mer effektive planprosesser.

Bedre planprosesser

Hensikten med å samordne planleggingen av boliger, areal og transport, er å bidra til bedre planprosesser. Det er viktig å se hvordan disse tre områdene påvirker hverandre og henger sammen. Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging fremmer samarbeid mellom kommuner, fylkeskommuner, stat og utbyggere slik at man også sikrer god by- og stedsutvikling.

Planlegging av arealbruk og transportsystem skal være miljøvennlig. Planleggingen skal bidra til å redusere transportbehovet, å sikre god trafikksikkerhet og god flyt i trafikken.

Planleggingen av boliger skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging tilpasset det demografiske behovet og riktig lokalisering av nye boliger. Det er viktig å finne gode løsninger på tvers av fylkes- og kommunegrensene.

Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging skal stimulere til næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.

Samarbeider om prosjekter

Oppland fylkeskommune samarbeider med Statens vegvesen, enkeltkommuner og det lokale næringslivet om såkalte ATP-prosjekter (areal- og transportplanlegging). Dette er et strategisk arbeid som baseres på enighet om mål og virkemidler for å unngå at kommunale planer blir møtt med innsigelser og konflikt. Samarbeidet er prosjektbasert og fører fram til et strategidokument med et handlingsprogram. På dette grunnlaget inngås en samarbeidsavtale for fem år der partene viderefører oppgavene i handlingsprogrammet.

I Oppland pågår ATP-prosjekter her:

Gjøvik (2010-11 med avtaleperiode I 2012-16 og avtaleperiode II 2017-21)

Otta (2011-14 med avtaleperiode 2015-19)

Fagernes –Leira (2013-15 med avtaleperiode 2015-20)

  • Sluttrapport: Areal- og transportstrategi for regionsenteret Fagernes-Leira

Lillehammer (2014-15 med avtaleperiode 2017-21) 

  • Sluttrapport Byutvikling 2044

Vinstra (2016-18, under arbeid)

  • Styringsdokument for utviklingsprosjektet «Vinstra 2046»
     
Sist oppdatert 10.02.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering