Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Universell utforming

Universell utforming er utforming av produkter, informasjonstjenester og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell utforming.

Likeverdig deltagelse er grunnleggende for demokratiet. Et universelt utformet samfunn sikrer denne muligheten.

Universell utforming omtales ofte som tilgjengelighet for alle. Bygninger og uteområder tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser, fungerer også godt for alle andre.

Fylkesutvalget i Oppland vedtok i desember 2013 å bidra aktivt til videreføring av arbeidet med universell utforming for Innlandet basert på visjonen Norge Universelt utformet 2025.

Oppland fylkeskommune og universell utforming

Fylkeskommunen ønsker å være i front i arbeidet med universell utforming ved å bidra med kunnskap og nettverksbygging, samt å utvikle strategier for universell utforming i de samfunnsområdene som ligger  innunder fylkeskommunens ansvarsområde.

 • Fylkeskommunen eier mange bygg, blant annet de videregående skolene. Vi har ansvar for at disse bygningene tilfredsstiller kravene til universell utforming.
   
 • Fylkeskommunen har ansvaret for store deler av kollektivtrafikken i Oppland. Dette inkluderer også skoleskyssordning, tilrettelagt transport for funksjonshemmede, service- og bestillingsruter, pasienttransport og transportløyver. Et universelt utformet tilbud er et mål for disse tjenestene.
   
 • Fylkeskommunen gir en rekke tilskudd til ulike utviklingsprosjekter. Det kan stilles særskilte krav om at tilskudd gis under forutsetning av at prinsippene for universell utforming følges opp.
   
 • Fylkeskommunen har en planlegging- og veiledningsrolle etter plan- og bygningsloven, og skal se til at prinsippene for universell utforming følges opp i kommune- og reguleringsplaner.
   
 • Fylkeskommunen har rolle som kulturminneforvalter, og skal verne om kulturminnene, samtidig som det er et mål å gjøre disse tilgjengelige for flest mulig.
   
 • Fylkeskommunen jobber aktivt for at kravene til universell utforming blir ivaretatt innen IKT- og informasjonsarbeidet vårt.
   
 • Kulturformidling og arbeid for bedret folkehelse er sentrale fylkeskommunale oppgaver. Krav til universelt utformede bygg og omgivelser vil styrke dette arbeidet og bidra til at flere kan benytte de ulike tilbudene.

Bestemmelser om universell utforming har kommet på plass i flere lover og styringsdokumenter de senere årene.

Det er stadige forbedringer i det offentlige rom når det gjelder bygg, uteområder og transport. For nye byggetiltak ligger universell utforming som premiss. Når det gjelder oppgradering og vedlikehold av eksisterende bygningsmasse og infrastruktur er det større utfordringer.

Mer informasjon

Kontaktpersoner:

Sist oppdatert 16.05.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering