Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Fiskeforvaltning

Det viktigste målet for den offentlige fiskeforvaltningen er å bevare naturlige bestander av fisk og andre ferskvannsorganismer.

Sentralt i dette arbeidet er å sikre viktige gyte- og oppvekstområder, å hindre spredning av arter og sykdommer og å unngå genetisk påvirkning av naturlige fiskestammer.

Fylkeskommunens ansvar

Fra og med 2010 er ansvaret for forvaltningen at de fleste arter av innlandsfisk overført fra Fylkesmannen til fylkeskommunen.

Etter lakse- og innlandsfiskeloven har fylkeskommunen ansvar for å gi tillatelser til:

  • Utsettings av fisk og andre ferskvannsorganismer
  • Kultiveringsanlegg for fisk/stamfiske
  • Fysiske tiltak i vassdrag
  • Fiskeforskrifter
  • Undersøkelser som prøvefiske og andre vitenskapelige undersøkelser

Fylkesmannen har fortsatt ansvaret for ikke utnyttbare og truede/sårbare arter som storaure, hornulke og kreps, og for vassdragskalking.

Sist oppdatert 02.01.2017
Fant du det du lette etter?