Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Hvordan søke tillatelse til utsetting av fisk?

Søknad om tillatelse til utsetting av fisk sendes Oppland fylkeskommune. Dersom søknaden gjelder storaure, kreps eller andre arter som Fylkesmannen har ansvar for, sendes søknaden til Fylkesmannen.

Kultiveringssoner og krav til fiskestammer:

Søknaden må inneholde følgende opplysninger

 • Opplysninger om søker (navn, adresse, kontaktperson, telefonnummer, e-postadresse).
   
 • Hvor søkes det om å sette ut fisk? Hver enkelt lokalitet (vann, elv, bekk) må spesifiseres med navn og eksakt kartkoordinat (UTM). Alternativt kan utsettingslokaliteten(e) merkes av på kart som vedlegges søknaden.
   
 • Hvilket vassdrag drenerer utsettingslokaliteten til?
   
 • Hvilken fiskeart ønskes utsatt?
   
 • Hvilken stamme ønskes brukt?
   
 • Hvor tenkes fisken anskaffet? Oppgi fra hvilket settefiskanlegg fisken skal kjøpes, eventuelt hvilket vann/elv fisken skal hentes fra dersom det er snakk om å flytte villfisk (denne må stedfestes med navn, kartkoordinat og hvilket vassdrag lokaliteten drenerer til).
   
 • Hvilke fiskearter er det i utsettingslokaliteten(e)? Dette oppgis for hver enkelt lokalitet. 
   
 • Når ble det sist satt fisk i lokaliteten, og i tilfelle hvilken art og stamme ble satt ut? Dette oppgis for hver enkelt lokalitet.

Dersom utsettingen det søkes om krever tillatelse også fra veterinærmyndighetene, innhenter fylkeskommunen Mattilsynets vedtak før fylkeskommunen ferdigbehandler saken.

 

Mer informasjon om kultiveringssoner og krav om fiskestammer finner du her

Sist oppdatert 02.01.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering