Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Vilt

Fylkeskommunen som planmyndighet skal sikre viltet og viltets leveområder slik at naturens produktivitet og artsrikdom blir tatt vare på.

Som en del av dette er det også viktig å sikre at viltet ikke har bestandsstørrelser som medfører uakseptable skader og ulemper på andre samfunnsinteresser. Fylkeskommunen skal også bidra til at den kommunale forvaltningen ivaretar bestandene og leveområdenes mangfold og produktivitet.

Viltforvaltningen omfatter alle høstbare pattedyr, fugler, krypdyr og amfibier. Fylkesmannen har ansvaret for truede arter.

Sist oppdatert 08.06.2016
Fant du det du lette etter?