Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Program for folkehelsearbeid

Oppland er valgt ut av Helsedirektoratet til å delta i "Program for folkehelsearbeid i kommunene". Programmet har som mål å utvikle tiltak for å øke trivsel og psykisk helse blant barn og ungdom.

Folkehelseprogrammet er en tiårig satsing fra 2017 til 2027, som skal bidra til å styrke kommunenes arbeid med å fremme innbyggernes helse og trivsel i lokalsamfunnet. Det skal rettes inn mot psykisk helse og rusforebyggende arbeid. Barn og unge er en prioritert målgruppe.

Kommuner kan søke innen 1. juni 2018

Kommuner kan søke støtte til utvikling av lokale folkehelsetiltak innen 1. juni.

Les mer om Oppland fylkeskommunes tilskuddsordning - Tilskudd til utvikling av lokalt forlkehelsearbeid. Den er tilpasset Program for folkehelsearbeid i kommunene.

I programmet skal kommunene selv utvikle forslag for å styrke barn og unges psykiske helse og livskvalitet.
Programmet skal bidra til å fremme kommunebasert forskning.

Mer informasjon

Her kan du lese mer om Helsedirektoratets Program for folkehelsearbeid i kommunene.