Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Regional plan for folkehelse

Gjennom Regional plan for folkehelse 2012 - 2016 operasjonaliserer Oppland fylkeskommunes sitt lovpålagte ansvar og samarbeid med kommunene, frivillige organisasjoner og regionale aktører for at det er «Opplagt i Oppland»

  • med folkehelse på dagsorden
  • med sunne levevaner
  • at alle er med

Folkehelseforum

- er regionalplanstyrer og består av kommunale og regionale folkehelsepartnere med selvstendig lovpålagt folkehelseansvar. En sentral rolle er å samordne tiltak/ressurser for å møte fylkets folkehelseutfordringer. Folkehelseforum består av lederrepresentanter fra hver region, og ledere fra fylkesmannen, Sykehuset Innlandet og NAV.

Helseoversiktsgruppa i Oppland

- er en arbeidsgruppe for å utvikle arbeidet med helseoversikt. Helseoversiktsgruppa består av fagfolk fra regionene, fra Sykehuset Innlandet, Fylkesmannen og NAV.

Folkehelsenettverket i Oppland

- består av politikere og fagpersoner i kommuner, fylkeskommunen, frivillige organisasjoner og regionale aktører. Fylkeskommunen legger til rette for deltagelse på felles fagsamlinger eller egne fagmøter for å utveksle ideer, erfaringer og bygge nettverk.  

Sentrale dokumenter

Sist oppdatert 03.01.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering