Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Sunne levevaner

I dag blir mange av oss syke som følge av tobakk, usunt kosthold, fysisk inaktivitet og alkohol. Flere får hjerte- og karsykdommer, diabetes, kroniske lungesykdommer og kreft. Grunnlaget for gode helse og sunne levevaner gjennom livsløpet legges i barne- og ungdomsårene. Barn og unge er prisgitt foreldre, barnehager, skole og nærmiljø.

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet er viktig for din helse og trivsel, og kan beskytte mot en rekke sykdommer og plager. Fysisk aktivitet gir også overskudd og er en mulighet for sosialt samvær.

150 minutter fysisk aktivitet av moderat karakter ukentlig er helsemyndighetenes anbefalinger for voksne og eldre. Barn være minst i 60 minutters daglig aktivitet. En økning i aktivitetsnivået i form av økt intensitet og/eller varighet vil gi større helsegevinst.

På Helsenorge.no - den offentlige helseportalen - kan du lese mer om anbefalinger for fysisk aktivitet. Der finner du også råd og tips for ulike aldersgrupper og artikler om hvordan trening kan være positivt for helsa.

På Helsedirektoratets nettsider finnes også mye informasjon om fysisk aktivitet.

 

Kosthold

Sunn og variert kost er viktig for helse og trivsel. Sammen med fysisk aktivitet kan et riktig kosthold også redusere risikoen for utvikling av en rekke livsstilssykdommer.

Sunt mattilbud i barnehage,  SFO og skole

De fleste barn i Norge går i barnehage og alle barn går i skolen. Da er det viktig at mattilbudet her er sunt og godt. Helsedirektoratet har retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. Opplysningskontoret for frukt og grønt har veiledning om "5 om dagen-barnehage". Gjennom Sunne kantiner jobber fylkeskommune for at alle elevene i videregående skole skal tilbys sunne matvarer.

På Helsenorge.no - den offentlige helseportalen - finner du råd for et sunt kosthold og en rekker artikler om anbefalt kosthold.

På Helsedirektoratets nettsider finnes også mye informasjon om ernæring og kosthold.

/Vaare-tjenester/Folkehelse/Friskliv-sunne-levevaner/Kosthold/Bra-Mat

Fiskesprell

Oppland fylkeskommune deltar i det nasjonale kostholdsprogrammet Fiskesprell som har som mål å øke sjømatkonsumet blant barn og unge. Vi legger til rette for at barn og unge skal få oppdage hvor godt de liker sjømat! Målet med alle aktivitetene i Fiskesprell er å legge til rette for at barn og unge skal spise mer sjømat. Her finner du mer informasjon om fiskesprell: http://www.fiskesprell.no/Om-Fiskesprell

Bra mat

Kurset Bra Mat for bedre helse skal motivere, hjelpe og støtte deltakerne. Mottoet er "små skritt - store forbedringer". For mer informasjon se her:  https://helsedirektoratet.no/folkehelse/frisklivssentraler/kurslederkurs-kurs-og-materiell-til-bruk-i-frisklivssentraler#-kosthold-(bra-mat-for-bedre-helse)

Nøkkelhullsmerket

Myndighetene i Norge, Sverige og Danmark har valgt Nøkkelhullet som symbol på sunnere matvarer.

/Vaare-tjenester/Folkehelse/Friskliv-sunne-levevaner/Kosthold/Noekkelhullsmerket

http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/anbefalinger-om-kosthold-ernering-og-fysisk-aktivitet/Sider/default.aspx

Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet

http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/sma-grep-stor-forskjell-/Sider/default.aspx

Små grep, stor forskjell - Råd for et sunnere kosthold

Kosthåndboken - Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten

 

Tobakksfri

Slutte å røyke er gunstig uansett alder og virker raskt inn på helsen.

På Helsenorge.no - den offentlige helseportalen - finner du faktainformasjon om røyk og snus, informasjon om ulike hjelpetilbud og gode tips for å slutte.

slutta.no

Nettsiden slutta.no er et tilbud til deg som vil bli uavhengig av røyken. Tilbudet er gratis, nettbasert og interaktivt. I tillegg til informasjon om røykeslutt og flere tester, har slutta.no blogg, vegg og diskusjonsforum der du kan dele erfaringer og få støtte hos andre i samme situasjon. En gratis app kan også gjøre det lettere for deg å slutte å røyke eller snuse. Les mer på www.slutta.no

FRI

FRI er et tobakksforebyggende undervisningsprogram for ungdomsskolen. Målet er å forebygge bruk av snus og røyk. Metodene elevene lærer seg handler om hvordan de kan ta selvstendige valg og sette egne grenser i forhold til alkohol, mobbing, seksuell debut m.m. www.fristedet.no

Rus

Inntak av rusmidler gir en umiddelbar velværefølelse, samtidig som konsentrasjon, hukommelse og andre hjernefunksjoner svekkes. Ved bruk av rusmidler blir en mer impulsiv og evnen til å gjøre en kritisk vurdering avtar. Gjentatt rusmiddelbruk kan føre til avhengighet.

På Helsenorge.no - den offentlige helseportalen - finner du informasjon om rusmidler og hvordan de påvirker kroppen.

• nasjonale føringer

• ny retningslinje for rusbehandling og avhengighet

• ny lov og forskrift om gjennomføring av rusomsorgen

Korus-Øst er ett av sju ruskompetansesentre i Norge som får oppdrag og midler fra Helsedirektoratet.

Kompetansesentrene skal i hvert sitt område bidra til å oppfylle nasjonale mål i rusfeltet innen forebygging, folkehelsearbeid, tidlig intervensjon og rusbehandling.

Noen såkalt nasjonale funksjoner er lagt til enkelte kompetansesentre. KoRus-Øst har pengespillproblemer og problematisk spilleatferd som en slik nasjonal funksjon.

Sist oppdatert 24.04.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering