Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Klima- og energiplan

Det er et overordnet mål for fylkeskommunen å bidra til en bærekraftig utvikling i regionen. Oppland fylkeskommune ønsker å legge til rette for reduksjon av klimagassutslipp i fylket. Oppland skal bidra til å nå det nasjonale målet om å redusere utslippene med 30 % innen 2020 i forhold til nivået i 1990.

Regional plan for klima og energi for Oppland, handlingsplan, som rulleres hvert andre år og de kommunale klima- og energiplanene, forteller hvordan utslippene kan reduseres.

Regional plan for klima og energi for Oppland 2013-2024
Regional klima og energiplan for Oppland tydeliggjør fylkeskommunens rolle og handlingsrom, samt konkretisere fylkeskommunale muligheter på de viktigste områder, der utslippskildene til Oppland er størst: energiproduksjon, energibruk, transport, landbruk, avfall, areal- og transportplanlegging, kunnskapsformidling, holdninger og forbruk

Sist oppdatert 03.06.2015
Fant du det du lette etter?