Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Klimaspleis

Oppland fylkeskommune, Fylkesmannen i Oppland og Statens vegvesen Region øst har inngått et forpliktende samarbeid for å bidra til reduserte utslipp av klimagasser.

Sammen skal etatene samarbeide om tiltak innen transport, jordbruk, stasjonær energibruk og areal- og transportplanlegging. 

Følg oss på www.facebook.com/klimaspleis

Kampanjer 2015

Vintersyklistkampanje: har blitt godt profilert gjennom media; aviser og radio. 313 meldt sin interesse om å delta, der 100 personer var plukket ut. Kampanjen gikk fra 2. februar til 20. mars 2015. Deltakerne som skrev minst tre innlegg på Facebook og svarte på spørreskjemaene, var med i trekningen av et gavekort på 3000 kroner. «Det er fantastisk morsomt å få være med på denne kampanjen. Å få frisk luft, trening, pushe selv litt og samtidig spare miljøet. Det er jo MER enn et kinderegg det.»

La bilen stå kampanje Gå-/sykkel-mobilisering på arbeidsplassene våre. Konkurranseperiode var 8. april-8. mai. Utføres på alle Klimaspleis-etatene. Kåring av etat med høyes andel klimavennlig «transport» til og fra jobb (vinner heder og ære), samt premiering til tre ansatte hos beste etat og alle har fått vårservise av sykkel.

Ladestasjon(er) for el-biler. Klimaspleis varslet i fjor Ishavsveien og Grønn Kontakt om at vi ville støtte evt. etableringer på Dombås og Otta. Det er derfor disse stedene vi bør støtte i år. I fjor var det ikke søkt på Otta, mens Ishavsveien fikk av Transnova på Dombås. De hadde imidlertid ikke startet utbyggingen i fjor på Dombås.

Samlinger for ansatte på Drift og eiendom i kommunene. Ønsker samlinger med temaene miljøkrav i anskaffelser (rettet mot bygg og drift, kanskje også arkitekter, samt inkludert ansatte i Regionrådene som arbeider med anskaffelser dette), samt energiledelse og styring.

Markedsføring og informasjon om bruk av tre i bygg i samarbeid med landbruksavdelingen hos Fylkesmannen.

Midler til tiltak i kommuner som vil videreføre Klimaspleis-tiltak fra 2014. Klimaspleis har sendt brev til alle kommunene i Oppland om at de kan søke Klimaspleis om midler til visse klimatiltak.  Søknadsfrist var fredag 27. mars 2015. Brevet inneholder en kort omtale av våre gjennomførte 2014-tiltak, og der vi opplyser at vi ønsker at 2014-tiltak videreføres. Vi kan betale for gjennomføring av slike konkrete tiltak (innen vår økonomiske ramme), der kommuner står for administrativ gjennomføring. Det må gå fram i gjennomføringen at arbeidet er en del av Klimaspleis, med bl. a. bruk av Klimaspleis sin logo. I tillegg kan kommunene søke om midler til etablering av ladestasjoner fir el-biler til kommunal tjeneste.

 

Klimaspleis har i 2014 gjennomført:

El-sykkel kampanjen. Hele 260 personer i fylket meldte sin interesse for å låne el-syklene som Klimaspleis hadde til utlån! Interessen for å prøve el-sykkel var overraskende stor. Målet var å få flere til å bruke el-sykkel fremfor bil ved kortere reiser etter kampanjen. Vi utfordrer derfor alle kommunene i Oppland til å gå foran med et godt eksempel og kjøpe inn noen el-sykler slik at flere kan prøve dem.

Engasjere og involvere skoleungdom i klimaarbeidet.  Klimaspleis gjennomførte tiltak på Nord-Aurdal ungdomsskole i fjor. Oppgaven elevene fikk var:

«Hvordan kan Fagernes/Leira sentrum bli mer attraktivt, miljøvennlig og med mindre biltrafikk? Presenter det dere mener er den beste transportløsningen for området. «. Bakgrunnen for oppgaven var pågående planprosess med ny E16 og sentrumsutvikling. Oppgaven ble innledet med et klimaforedrag fra Generasjon Grønn, orientering om areal- og transportplanlegging i Fagernes/Leira ved Statens vegvesen, en kreativ oppgave og presentasjon av selve oppgaven. Eleven arbeidet i grupper. Vinnergruppa fikk presentere vinnerbidraget til bl.a. ordføreren, og premiert med tur til Klimapark 2469 Mimisbrunnr og lunch.

Markdager. Tiltaket er gjennomført i samarbeid med Norsk landbruksrådgivning og Norges Vel. Til sammen 45 gårdbrukere deltok på 7 markdager. Riktig gjødsling er optimalt for tilveksten, sparer utgifter for bonden og gir mindre utslipp av klimagassen lystgass. På markdagene var det både teori og praksis. Spesielt gjødselplanlegging og innstilling av gjødselspredere er sentralt på disse dagene. Gjennom god planlegging og riktig innstilling av gjødselsprederne skal forbruket av gjødsel reduseres og dermed reduseres også utslippene av lystgass. Lystgass er den tredje viktigste klimagassen, etter CO2 og metan. Økt tilførsel av nitrogen, for eksempel ved gjødsling, øker dannelse og utslipp av lystgass. Det er Norsk landbruksrådgivning og Norges Vel som står for den praktiske gjennomføringen av kursene. 

Utfasing av fossil oljefyring Møteserie på 10 steder i Oppland i oktober 2014. Avtale inngått med Knut Olav Knudsen i VVS-foreningen. Nedgravde oljetanker representerer en fare for forurensning fordi det kan oppstå lekkasjer. Opprydding må grunneier selv betale. For å hindre forurensning stilles det i forurensnings-forskriftet blant annet krav om regelmessige tilstandskontroller. Kravene gjelder for alle nedgravde oljetanker, uansett størrelse. Oljetank som tas ut av bruk må renses før den graves opp. Dette bør gjøres av firma med erfaring fra tankrensing. Tankeier får da et gassfrisertifikat fra firmaet og det må fremvises ved levering av tanken til avfallsmottak i kommunen.

Sist oppdatert 04.12.2015
Fant du det du lette etter?
Login for redigering