Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Flere millioner til barn og unge

Barn i aktivitet på den store energidagen - Klikk for stort bildeOppland er ett av fem fylker som er valgt ut til å forsterke innsatsen mot barn og unges psykiske helse og trivsel.

Oppland er valgt ut av Helsedirektoratet til å delta i Program for folkehelsearbeid i kommunene som skal utvikle tiltak for å øke trivsel og psykisk helse blant barn og ungdom.

Folkehelseprogrammet er en tiårig satsing fra 2017 til 2027, som skal bidra til å styrke kommunenes arbeid med å fremme innbyggernes helse og trivsel i lokalsamfunnet. Det skal rettes inn mot psykisk helse og rusforebyggende arbeid. Barn og unge er en prioritert målgruppe.

- Ungdom selv peker på psykisk hele og trivsel som en utfordring. Det er bra at vi nå kan forsterke innsatsen mot barn og unge. Helhetlig opplæringsløp er et satsingsområde for oss i fylkeskommunen, og det er viktig at slike utfordringer oppdages og følges opp allerede fra barnehagealder, sier leder av Komité for opplæring og kultur, Anne-Marte Kolbjørnshus (Ap).

Penger til kommunene

Kommuner kan søke støtte til utvikling av lokale folkehelsetiltak innen 1. juni.

Her finner du mer informasjon om Oppland fylkeskommunes tilskuddsordning som nå er tilpasset program for folkehelsearbeid i kommunene.

I programmet skal kommunene selv utvikle forslag for å styrke barn og unges psykiske helse og livskvalitet. Programmet skal bidra til å fremme kommunebasert forskning.

Sterk konkurranse

Helsedirektoratet opplyser at det har vært en sterk konkurranse mellom fylkene som har søkt om å bli valgt ut som programfylke.

– Vi har mottatt 13 søknader og det er søkt om ca. 110 millioner kroner i 2017. Det er 42,1 millioner kroner til fordeling. Det har derfor vært en sterk konkurranse om å bli valgt ut som programfylke. Søknadene er vurdert opp imot de kriterier som var satt i regelverket for tilskuddsordningen – og vi har innstilt de søknadene vi har vurdert som sterkest på disse områdene og har vist at de er kommet godt i gang med samarbeid med kommuner og forsknings- og kompetansemiljøer, sier seniorrådgiver Sturle Nes i avdeling Barne- og ungdomshelse i direktoratet.

De andre fylkene som er valgt ut som programfylker er Agder, Oslo, Østfold og Vestfold.

Det er satt som mål for programmet at alle fylker som ønsker det skal bli programfylker i løpet av 2018 og 2019.

Sist oppdatert 22.05.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering