Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Planlegging

Begrepet planlegging er her knyttet til planlegging etter plan- og bygningsloven. Planleggingen skal legge grunnlaget for en god samfunnsutvikling basert på bærekraftprinsippene. Medvirkning og åpenhet i planprosessene er sentralt.

Fylkeskommunen er planmyndighet

Fylkeskommunen er planmyndighet for regionale planer og har veiledningsansvar ovenfor kommunene i planlegging etter plan- og bygningsloven. Fylkeskommunen legger vekt på kompetanseutvikling, og samarbeider tett med Fylkesmannen, kommunene og andre myndigheter om fagdager og veiledning. Fylkeskommunen kan fremme innsigelse til kommunale planer innenfor definerte ansvarsområder.

Team plan og miljø

Regionalenheten ved team plan og miljø har ansvaret for koordinering av regionale planprosesser, og samordner fylkeskommunens uttalelser til de kommunale planene. Alle kommuner har en kontaktperson i plan- og miljøteamet.     

Fylkesutvalget er «planutvalg»

Fylkesutvalget er fylkeskommunens «planutvalg». Fylkesutvalget fastsetter planprogram for de regionale planene og vedtar utlegging av disse til høring, mens vedtak av de regionale planene fattes av fylkestinget. Uttalelser til kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, og andre planprosesser av større regional betydning legges fram for fylkesutvalget.

Lovverket gir føringer

Lovverket, rikspolitiske bestemmelser og retningslinjer, og nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging gir føringer for fylker og kommuner. Dette legger igjen rammer for innbyggere og tiltakshavere.

PlanOppland.no

Nettsiden www.planoppland.no er opprettet som felles nettbasert veiledning i planlegging etter plan- og bygningsloven fra regionale myndigheter.

Regionalt planforum

Fylkeskommunen har ansvar for regionalt planforum, der kommunene kan melde inn plansaker for drøfting med regionale myndigheter.

InnlandsGIS

InnlandsGIS er felles nettportal for plan- og temadata, og er et viktig grunnlag for planleggingen.

Sist oppdatert 01.08.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering