Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Planlegging

Begrepet planlegging er her knyttet til planlegging etter plan- og bygningsloven. Planleggingen skal legge grunnlaget for en god samfunnsutvikling basert på bærekraftprinsippene. Medvirkning og åpenhet i planprosessene er sentralt.

Fylkeskommunen er planmyndighet

Fylkeskommunen er planmyndighet for regionale planer og har veiledningsansvar ovenfor kommunene i planlegging et