Oppland fylkeskommune har blitt Innlandet fylkeskommune

Fra 1. januar 2020 er Oppland og Hedmark fylkeskommuner slått sammen til Innlandet fylkeskommune.

Gå til Innlandet fylkeskommunes nettsider

 

 

Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Møter i Regionalt planforum 2016

Sist oppdatert 07.03.2017
19. januar 2016

Program
 

0900 - 1100 Regional plan for attraktive byer og tettsteder

1100 - 1130 Lunsj

1130 - 1300 Regional planstrategi, orientering og videre prosess

26. januar 2016

Program


0830 - 0930 Statens vegvesen
Regulering av enkle drift- og utbedringstiltak

Dokumenter:

0930 – 1100 Statens vegvesen og Ringebu kommune
Kommunedelplan for E6 Fåvang kirke - Elstad

1100 - 1130 Lunsj
 

1130 – 1230 Lom kommune
Kommunedelplan for Fossbergom

Dokumenter:

 

1230 – 1330 Nordre Land kommune
Reguleringsplan for Elverom - Veisten

Dokumenter:

16. februar 2016

Program
 

0930 – 1100 Nord Fron kommune
Reguleringsplan for Lomoen næringsområde

Dokumenter:

1100 - 1130 Lunsj

1130 – 1230 Lunner kommune
Reguleringsplan for Østhagan på Grua

Dokumenter:

15. mars 2016

Program

 

0830 – 0930 Lunner kommune
Kommunal planstrategi for Lunner

Dokumenter:

0930 - 1100 Lillehammer kommune
Planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for det sentrale byområdet.

1100 - 1130 Lunsj

1130 – 1230 Nordre - Land kommune
Kommunedelplan Synnfjell syd


1230 - 1400 Statens vegvesen/Lillehammer kommune
Kommunedelplan for E6 Vingrom - Ensby

Dokumenter:

Paralelle møter:

1400 - 1500 Nord-Fron kommune
Reguleringsplan for Storågapet

Dokumenter:

1400 - 1530 Jevnaker kommune
Kommuneplanens arealdel

Dokumenter:

12. april 2016 - TEMA-møte

Program:

 

10:00 - 10:30      PlanOppland

10:30 - 11:00      Regional planstrategi/Fylkesstatistikk

11:00 - 11:30      Kommunal planstrategi, Gausdal kommune

11:30 - 12:15      Lunsj

12:15 - 12:45      Kommunal planstrategi Nord-Aurdal kommune

12:45 - 14:00      Diskusjon

 

Foredrag:

19. april 2016

Program


09.00 – 11.00 Gausdal kommune
Områderegulering Segalstad bru

Dokumenter:

11.00 – 11.30 Lunsj

11.30 – 13.00 Femundløpet
Orientering

13.00 – 14.30 Nord-Fron kommune
Utkast planprogram kommuneplanens samfunns- og arealdel

Dokumenter:

14. juni 2016

Program
 

0830 – 1000 Gausdal kommune
Kommuneplanens arealdel

Dokumenter:

1000 - 1100 Sel kommune
Reguleringsplan for Otta sag

1100 - 1130 Lunsj


1130 – 1300 Øystre Slidre kommune
Sentrumsplan for Beitostølen

Dokumenter:

Det legges også opp til drøfting om kommuneplanens areal del hvor kommunene svarer på spørsmål fra regionale myndigheter til utsendte høringsdokumenter.

30. august 2016

Program

 

0900-1000 Jernbaneverket og Lillehammer kommune
Reguleringsplan for Hove driftsbanegård

Dokumenter:

1000 – 1130 Statens vegvesen og Lillehammer kommune
Kommunedelplan E6 Vingrom-Ensby

Dokumenter:

Lunsj 1130-1200

1200 - 1330 Nordre Land kommune
Kommunedelplan for Synnfjell øst

Dokumenter:

1330 – 1500 Statens vegvesen
Prosjektet 4 tettsteder i Gudbrandsdalen

Dokumenter:

 

1500 - 1530 Jevnaker
Reguleringsplan for Kistefoss

Dokumenter:

27. september 2016 - TEMA-møte

Program

 

10.00-13.00 på Kistefos:
Vi møtes ved administrasjonsbygget i Samsmoveien 41 (rett ved parkeringsplassen på Jevnaker-siden)

  • Kort presentasjon av Kistefos-museet og stiftelsens arbeid
  • Kort presentasjon av planforslaget slik det foreligger per dags dato. Muligheter for å stille spørsmål.
  • Befaring rundt på området
  • Lunsj

For dokumenter, se Planforum 30. august 2016.

13.00 – 15.00 på Samfunnshuset (kun Jevnaker kommune og Planforum)

  • Kommunale planfaglige utfordringer, orientering og diskusjon
11. oktober 2016


Program
 

0830-0930 Sør-Aurdal kommune
Reguleringsplan for Bagn sentrum

Dokumenter

 

0930 – 1130 Skjåk kommune
Kommuneplanens samfunns- og arealdel

Dokumenter:

 

Lunsj 1130-1200

1200 - 1300 Jevnaker kommune
Reguleringsplan for Bergermoen industriområde

Dokumenter:

 

1300 - 1400 Statens vegvesen og Ringebu kommune
Flytting av Ringebu vannverk

Dokumenter:


 

1400 - 1530 Ringebu kommune
Kommuneplanens arealdel

Dokumenter:

13. desember 2016

Program

 

0830-0930 Gjøvik kommune 
Områderegulering for Hovdetoppen

Dokumenter:


0930- 1030 Gjøvik kommune
Reguleringsplan for ny sentrumsadkomst fra rv 4 til Gjøvik sentrum

Dokumenter:


1030 - 1130 Nord Fron kommune
Regulering av Murudalsvegen

Dokumenter


1130-1200 Lunsj


1200 - 1300 Statens vegvesen og Nord Fron kommune
Perkolo bru

Dokumenter:


1300 – 1400 Statens vegvesen og Lesja kommune
Gang og sykkelveg langs E136 - reguleringsplan

Dokumenter:

Gang-og sykkelveg langs E136 Solsida-Bjorli (PDF, 870 kB)
 

1400 - 1530 Sør-Aurdal kommune
Reguleringplan for Bagn sentrum

Dokumenter:

Fant du det du lette etter?
Login for redigering