Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Møter i Regionalt planforum 2016

Sist oppdatert 07.03.2017
19. januar 2016

Program
 

0900 - 1100 Regional plan for attraktive byer og tettsteder

1100 - 1130 Lunsj

1130 - 1300 Regional planstrategi, orientering og videre prosess

26. januar 2016

Program


0830 - 0930 Statens vegvesen
Regulering av enkle drift- og utbedringstiltak

Dokumenter:

0930 – 1100 Statens vegvesen og Ringebu kommune
Kommunedelplan for E6 Fåvang kirke - Elstad

1100 - 1130 Lunsj
 

1130 – 1230 Lom kommune
Kommunedelplan for Fossbergom

Dokumenter:

 

1230 – 1330 Nordre Land kommune
Reguleringsplan for Elverom - Veisten

Dokumenter:

16. februar 2016

Program
 

0930 – 1100 Nord Fron kommune
Reguleringsplan for Lomoen næringsområde

Dokumenter:

1100 - 1130 Lunsj

1130 – 1230 Lunner kommune
Reguleringsplan for Østhagan på Grua

Dokumenter:

15. mars 2016

Program

 

0830 – 0930 Lunner kommune
Kommunal planstrategi for Lunner

Dokumenter:

0930 - 1100 Lillehammer kommune
Planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for det sentrale byområdet.

1100 - 1130 Lunsj

1130 – 1230 Nordre - Land kommune
Kommunedelplan Synnfjell syd


1230 - 1400 Statens vegvesen/Lillehammer kommune
Kommunedelplan for E6 Vingrom - Ensby

Dokumenter:

Paralelle møter:

1400 - 1500 Nord-Fron kommune
Reguleringsplan for Storågapet

Dokumenter:

1400 - 1530 Jevnaker kommune
Kommuneplanens arealdel

Dokumenter:

12. april 2016 - TEMA-møte

Program:

 

10:00 - 10:30      PlanOppland

10:30 - 11:00      Regional planstrategi/Fylkesstatistikk

11:00 - 11:30      Kommunal planstrategi, Gausdal kommune

11:30 - 12:15      Lunsj

12:15 - 12:45      Kommunal planstrategi Nord-Aurdal kommune

12:45 - 14:00      Diskusjon

 

Foredrag:

19. april 2016

Program


09.00 – 11.00 Gausdal kommune
Områderegulering Segalstad bru

Dokumenter:

11.00 – 11.30 Lunsj

11.30 – 13.00 Femundløpet
Orientering

13.00 – 14.30 Nord-Fron kommune
Utkast planprogram kommuneplanens samfunns- og arealdel

Dokumenter:

14. juni 2016

Program
 

0830 – 1000 Gausdal kommune
Kommuneplanens arealdel

Dokumenter:

1000 - 1100 Sel kommune
Reguleringsplan for Otta sag

1100 - 1130 Lunsj


1130 – 1300 Øystre Slidre kommune
Sentrumsplan for Beitostølen

Dokumenter:

Det legges også opp til drøfting om kommuneplanens areal del hvor kommunene svarer på spørsmål fra regionale myndigheter til utsendte høringsdokumenter.

30. august 2016

Program

 

0900-1000 Jernbaneverket og Lillehammer kommune
Reguleringsplan for Hove driftsbanegård

Dokumenter:

1000 – 1130 Statens vegvesen og Lillehammer kommune
Kommunedelplan E6 Vingrom-Ensby

Dokumenter:

Lunsj 1130-1200

1200 - 1330 Nordre Land kommune
Kommunedelplan for Synnfjell øst

Dokumenter:

1330 – 1500 Statens vegvesen
Prosjektet 4 tettsteder i Gudbrandsdalen

Dokumenter:

 

1500 - 1530 Jevnaker
Reguleringsplan for Kistefoss

Dokumenter:

27. september 2016 - TEMA-møte

Program

 

10.00-13.00 på Kistefos:
Vi møtes ved administrasjonsbygget i Samsmoveien 41 (rett ved parkeringsplassen på Jevnaker-siden)

  • Kort presentasjon av Kistefos-museet og stiftelsens arbeid
  • Kort presentasjon av planforslaget slik det foreligger per dags dato. Muligheter for å stille spørsmål.
  • Befaring rundt på området
  • Lunsj

For dokumenter, se Planforum 30. august 2016.

13.00 – 15.00 på Samfunnshuset (kun Jevnaker kommune og Planforum)

  • Kommunale planfaglige utfordringer, orientering og diskusjon
11. oktober 2016


Program
 

0830-0930 Sør-Aurdal kommune
Reguleringsplan for Bagn sentrum

Dokumenter

 

0930 – 1130 Skjåk kommune
Kommuneplanens samfunns- og arealdel

Dokumenter:

 

Lunsj 1130-1200

1200 - 1300 Jevnaker kommune
Reguleringsplan for Bergermoen industriområde

Dokumenter:

 

1300 - 1400 Statens vegvesen og Ringebu kommune
Flytting av Ringebu vannverk

Dokumenter:


 

1400 - 1530 Ringebu kommune
Kommuneplanens arealdel

Dokumenter:

13. desember 2016

Program

 

0830-0930 Gjøvik kommune 
Områderegulering for Hovdetoppen

Dokumenter:


0930- 1030 Gjøvik kommune
Reguleringsplan for ny sentrumsadkomst fra rv 4 til Gjøvik sentrum

Dokumenter:


1030 - 1130 Nord Fron kommune
Regulering av Murudalsvegen

Dokumenter


1130-1200 Lunsj


1200 - 1300 Statens vegvesen og Nord Fron kommune
Perkolo bru

Dokumenter:


1300 – 1400 Statens vegvesen og Lesja kommune
Gang og sykkelveg langs E136 - reguleringsplan

Dokumenter:

Gang-og sykkelveg langs E136 Solsida-Bjorli (PDF, 870 kB)
 

1400 - 1530 Sør-Aurdal kommune
Reguleringplan for Bagn sentrum

Dokumenter:

Fant du det du lette etter?
Login for redigering