Oppland fylkeskommune har blitt Innlandet fylkeskommune

Fra 1. januar 2020 er Oppland og Hedmark fylkeskommuner slått sammen til Innlandet fylkeskommune.

Gå til Innlandet fylkeskommunes nettsider

 

 

Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Møter i Regional planforum 2017

Sist oppdatert 02.01.2018
17. januar 2017 - Temamøte

Temamøte utgår!

24. januar 2017

Program

 

09.00-10.00 Nord-Fron kommune 
Detaljreguleringsplan for ny tilkomstvei til Sundhe:im Bo- og Treningssenter

Dokumenter:

10.00-11.00 Nord-Fron kommune
Kommuneplanens samfunnsdel

Dokumenter:

11.00-11.30 Lunsj

11.30-14.00 Informasjon og dialog mellom partene i planforum

14. februar 2017

Program


0830-1030 Svv og Gjøvik kommune 
KVU Rv4 og Gjøvikbanen

Dokumenter:

Høringsbrev for konseptvalgutredning for transportsystemet Jaren (Oslo) - Gjøvik - Moelv (PDF, 62 kB)

1030- 1130 Vestre Slidre kommune
Kommuneplanens samfunnsdel

Dokumenter:

Kommuneplanens samfunnsdel 3.2.17 (PDF, 596 kB)

Medvirkningskalender (PDF, 230 kB)

Drøftingsnotat til planforum (PDF, 236 kB)


Lunsj 1130-1200


1200 - 1300 Lesja kommune
Reguleringsplan for Lesja sentrum

Dokumenter:

Lesja sentrum, planføresegner (PDF, 690 kB)

Lesja sentrum plankart, utkast (PDF, 3 MB)

Planomtale Lesja sentrum (PDF, 5 MB)

Flom og skredfarevurdering i Lesja sentrum (PDF, 11 MB)

JB undergang, notat (PDF, 2 MB)

JB undergang, tegningshefte (PDF, 3 MB)

JB undergang, fundamentplan (PDF, 145 kB)

JB undergang, Kulvert-Bru Lesja (PDF, 87 kB)

JB undergang, svar på brev fra Bane Nord 2.2.2017 (PDF, 56 kB)

Rapport Stadformingsplan Lesja Sentrum 31.8.15 (PDF, 2 MB)

Reguleringsplan Lesja sentrum (planid. 05120128) - utkast til fagleg sjekk i regionalt planforum (PDF, 237 kB)

 


1300 - 1400 Øystre Slidre kommune
Reguleringsplan for Beitostølen sentrum del I

Dokumenter:

 1. Grunnlaget for reguleringsplanen: Sentrumsplanen frå Mountainworks: http://www.oystre-slidre.kommune.no/innsyn/wfdocument.aspx?journalpostid=2016006204&dokid=81216&versjon=1&variant=A& Sjå kart s. 11
 2. Områdeavgrensing ved varsel om oppstart: http://www.oystre-slidre.kommune.no/innsyn/wfdocument.aspx?journalpostid=2016006204&dokid=87313&versjon=1&variant=A&
 3. Områdeavgrensing etter varsel om oppstart: http://www.oystre-slidre.kommune.no/innsyn/wfdocument.aspx?journalpostid=2017000716&dokid=91602&versjon=1&variant=A&
 4. Vedteke planprogram: http://www.oystre-slidre.kommune.no/innsyn/wfdocument.aspx?journalpostid=2017000716&dokid=91604&versjon=1&variant=A&
 5. Oppsummering og kommentar av merknader ved varsel om oppstart og planprogram til offentleg ettersyn: http://www.oystre-slidre.kommune.no/innsyn/wfdocument.aspx?journalpostid=2017000716&dokid=91603&versjon=1&variant=A&
 6. Sak i formannskapet 2.feb. Vedtak av planprogram og områdeavgrensing: http://www.oystre-slidre.kommune.no/innsyn/wfdocument.aspx?journalpostid=2017000716&dokid=91593&versjon=2&variant=P&
 7. Innspel frå Beitostølen Invest (tidlegare FactaGruppen): http://www.oystre-slidre.kommune.no/innsyn/wfdocument.aspx?journalpostid=2016007218&dokid=88974&versjon=1 Sjå kart s. 10
 8. Referat frå møte med Oppland fylkeskommune og Statens vegvesen den 11. jan: http://www.oystre-slidre.kommune.no/innsyn/wfdocument.aspx?journalpostid=2017000554&dokid=91243&versjon=1&variant=A&
 9. Notat Rambøll utkast (PDF, 3 MB)
 10. Problemstillinger (PDF, 171 kB)

 

1400 – 1530 Gran kommune
 Brandbu sør/vest

Tverrsnitt Gullåa (PDF, 212 kB)

Oversvømt areal, nåværende tilstand (PDF, 3 MB)

Detaljkart sør (PDF, 917 kB)

Detaljkart nord, planlagte tiltak (PDF, 2 MB)

Detaljkart midt, planlagte tiltak (PDF, 2 MB)

Lengdeprofil Eggelva (PDF, 214 kB)

Lengdeprofil Vigga (PDF, 677 kB)

Tverrsnitt Vigga stasjon (PDF, 337 kB)

Tverrsnitt Vigga stasjon2 (PDF, 361 kB)

Tverrsnitt Vigga stasjon3 (PDF, 327 kB)

Fotomontasje av området før og etter flomsikring (PDF, 2 MB)

21. mars 2017

Program

0830-0930 Østre Toten kommune 

Reguleringsplan for Valle videregående skole

Dokumenter:

 

0930- 1130 Etnedal kommune

Kommuneplanens arealdel

Dokumenter:

 

Lunsj 1130-1200

 

1200 - 1300 Gran kommune

Nytt sykehjem i Gran kommune

Dokumenter:

 

1300 - 1400 Lillehammer kommune

Planforslaget for Høstmælingen økogrend

Dokumenter:

1400 – 1530 Gjøvik og Vestre Toten kommune

 Reguleringsplan for Raufoss industripark

Dokumenter:

18. april 2017 - Temamøte

Program

 

Kl. 09.00 Velkommen

 

Del 1 Oppfølging av Regional plan for attraktive byer og tettsteder

 

Kl. 09.10 Bymiljøindikatorer - status i arbeidet v/Per Erik Fonkalsrud

 

Kl. 09.35 Mal for handelsanalyser - status i arbeidet v/Gunhild Haugom

 

Kl. 10.00 Pause

 

Kl. 10.15 Regional planbestemmelse for sentrumssoner og varehandelsetablering

 • Bakgrunn v/Per Erik Fonkalsrud
 • Utfordringer i Lillehammer v/Gunhild Stugaard,  Lillehammer kommune
 • Åpen diskusjon og spørsmål

 

Kl. 11.30 Lunsj

 

Del 2 Samfunnssikkerhet og beredskap

 

Kl. 12.15 Samfunnssikkerhet og beredskap - orientering om DSBs nye veileder i samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging v/Guro Andersen, DBS                          

Kl. 13.15 Spørsmål og diskusjon

 

Del 3 Åpen post

 

Kl. 14.00 Åpen post, innmeldte saker fra kommunene

Kl. 15.00 Avslutning

20. juni 2017

Program

08.30 - 10.00 Statens vegvesen
Orientering E6 Fåvang kirke - Elstad

Dokumenter:

10.00 - 11.00 Nordre land kommune
Kommunedelplan for Synnfjell øst

Dokumenter:

11.00 - 11.30 lunsj

11.30 - 12.30 Sør-Fron kommune
Detaljregulering av gangveger på Gålå?

Dokumenter:

12.30 - 13.30 Søndre Land kommune
Detaljreguleringsplan for Hovli omsorgssenter

Dokumenter:

13.30 - 15.30 Lillehammer kommune
Kommuneplanens arealdel og byplan for Lillehammer

Dokumenter:

Nærings- og handelsanalysen kan lastes ned her

Parkeringsutredning kan lastes ned her

(Se først og fremst på forslag til bestemmelser, siste side i rapporten, og kart over soner.)

29. august 2017

Program

0815 - 0930 Lillehammer kommune
Kommuneplanens arealdel

Dokumenter:

Presentasjoner Lillehammer kommune

Møtereferat:

09.30 - 11.00 Oppland fylkeskommune
Regional plan for Gudbrandsdalslågen

Dokumenter:

11.00 - 11.30 Lunsj

11.30 - 1300 Nord-Fron kommune
Kommuneplanens arealdel

Dokumenter:

Møtereferat:

1300 - 1430 Østre Toten kommune
Kommuneplanens arealdel

Dokumenter:

1430 - 1530 Svv Møre og Romsdal og Lesja kommune
Reguleringsplan E136 Lesja

Dokumenter:

Møtereferat:

12. desember 2017

Program

9:00 - 10:00 Vågå kommune

Reguleringsplan rv. 15 kryss fv. 51 ved Randen

Dokumenter:

Møtereferat:

 

10:00 - 11:00 Søndre Land kommune

Reguleringsplan for Grevsjølia - første gangs behandling

Dokumenter:

 

11:00 - 11:30 Lunch

11:30 - 12:30 Lesja kommune

Reguleringsplan for Avdemsbue – planprogram

Dokumenter:

Møtereferat:

12:30 - 14:00 Lunner kommune

Detaljregulering for Lunner helse- og omsorgssenter og Harestua sentrum

Dokumenter:

Møtereferat:

 

14:00 - 15:30 Nord-Fron kommune

Kommuneplanens arealdel

Dokumenter:

Møtereferat:

Fant du det du lette etter?
Login for redigering