Oppland fylkeskommune har blitt Innlandet fylkeskommune

Fra 1. januar 2020 er Oppland og Hedmark fylkeskommuner slått sammen til Innlandet fylkeskommune.

Gå til Innlandet fylkeskommunes nettsider

 

 

Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Møter i Regionalt planforum 2018

Sist oppdatert 02.01.2018
16. januar 2018

Program

10.30 - 11.30 Gran kommune

Reguleringsplan for Sagatangen

Dokumenter:

Møtereferat:

11.30-12.00 Lunsj

12.00-14.30 Lillehammer kommune

Kommuneplanens arealdel, kommunedelplan for Lillehammer by og trafikkavvikling

Dokumenter:

Møtereferat:

30. januar 2018 - temamøte

Temamøte 30. januar utgår.

13. mars 2018

Program

09.00 - 10.30 Ringebu kommune og Sør Fron kommune

Reguleringsplan for masseuttak i Frya

Dokumenter:

Møtereferat:

10.30 - 11.30 Gran kommune

Planarbeid Andfossen, Brandbu

Dokumenter:

Møtereferat:

11.30-12.00 Lunsj

12.00-13.00 Vågå kommune

Detaljregulering for Fjellsida Lemonsjøen

Dokumenter:

Møtereferat:

13.00-14.00 Øystre Slidre kommune

Områdeplan for Størrtjednlie

Dokumenter:

Møtereferat:

14.00-15.00 Gjøvik kommune

Områderegulering av Skjerven næringspark

Dokumenter:

Møtereferat:

10. april 2018

Program

09.00 - 10.00 Øyer kommune

Slåseter fjellgrend

Dokumenter:

Møtereferat:

10.00-11.30 Skjåk kommune

Kommuneplanens arealdel

Dokumenter:

Møtereferat:

11.30-12.00 Lunsj

12.00-14.00 Dovre kommune

Kommuneplanens arealdel

Flomsikring/masseuttak i Ilka (ref. regional plan for Gudbrandsdalslågen)

Dokumenter:

Møtereferat:

 

15. mai 2018 - temamøte

Program

Statlige retningslinjer og regionale føringer vektlegger og premierer kommuner som jobber etter prinsippene for samordnet areal og transportplanlegging (SATP) for å få klimavennlige og attraktive byer og tettsteder.

Aud Tennøy, forsker ved transportøkonomisk institutt har forsket på disse sammenhengene i KLIMATT-prosjektet de siste årene. Hun kommer til temamøtet i regionalt planforum for å fortelle hvilke sammenhenger hun har funnet.

10.00 – 11.30: Foredrag

  • Sammenhenger mellom arealbruk og transport og klimavennlige og attraktive byer og tettsteder
  • Handels- og sentrumsutvikling
  • Systematiske, etterprøvbare og kunnskapsbaserte plananalyser

11.30 – 12.30: Lunsj

12.30 – 14.30: Foredrag, gruppearbeid, plenum

  • Hurtiganalyse av problemstillinger knyttet til handelsutvikling i Lillehammer
  • Gruppearbeid: Hva bidrar denne analysen med? Hva er fortsatt viktige, ubesvarte spørsmål?
  • Plenum: Hva bidrar slike analyser med? Hva svarer de ikke på?

 

Påmelding innen 14.mai klokka 12.00 til elisabeth.blomberg@oppland.org

 

Se program og invitasjon her. (PDF, 523 kB)

28. august 2018

Program

09.00 - 10.15 Lunner kommune

Områdereguleringsplan for Roa

Dokumenter:

Møtereferat:

10.15-11.30 Vestre Slidre kommune

Områdereguleringsplan for Rogndokken

Dokumenter:

Møtereferat:

11.30-12.00 Lunsj

12.00-13.15 Gausdal kommune

Områderegulering for Segalstad bru, med hovedvekt på Kanadavegen

Dokumenter:

Øvrige plandokumenter finner dere på hjemmesiden til Gausdal kommune: http://www.gausdal.kommune.no/paagaaende-hoeringer.449252.no.html

Møtereferat:

11. september 2018 - temamøte

Temamøte i regi av Oppland fylkeskommune utgår 11.september pga. Geoforum Hedmark og Opplands planseminar 11.–12. september.

Planseminar i regi av Geoforum Hedmark og Oppland

Geoforum Hedmark og Oppland arrangerer planseminar på Spidsbergseter Resort Rondane 11.–12. september.

Fokus på seminaret er arealplan og -planlegging, hvor erfaringsutveksling, dialog og kunnskapsdeling står i sentrum.

Målgruppen for seminaret er kommunale og private planleggere, og andre som jobber med utarbeidelse, behandling og bruk av arealplaner.

Invitasjon og informasjon

Invitasjon og informasjon til planseminar på Spidsbergseter Resort Rondane (PDF, 256 kB)

Påmeldingsfristen var tidligere i sommer, men ta kontakt med Siv Byfuglien hvis du har spørsmål eller ønsker å delta,
siv.byfugllien@etnedal.kommune.no
Telefon: 61 12 13 49 / 977 86 166

16. oktober 2018

Regionalt planforum 16.oktober utgår pga ingen innmeldte saker.

13. november 2018

Program

08.30 – 09.30 Lillehammer kommune

Planforslag Hove hensetting

Dokumenter:

Møtereferat:

09.30 - 11.30 Østre Toten kommune

Kommuneplanens arealdel, 2.gangs høring

Dokumenter:

Møtereferat:

11.30 - 12.00 Lunsj

12.00 - 14.00 Gran kommune

Utvidelse av Ål kirkegård

Reguleringsplan RV 4 Lygna

Dokumenter:

Møtereferat:

14.00 – 15.30 Vågå kommune

Reguleringsplan Gjende - Reinsvangen

Dokumenter:

Møtereferat:

27. november 2018 - temamøte

Temamøte 27.november utgår.

11. desember 2018

Program

09.30 – 10.30 Lillehammer kommune

Reguleringsplan, gang- og sykkelveg langs Sigrid Undsets veg

Dokumenter:

Møtereferat:

10.30 - 11.30 SVV og kommunene Vang, Vestre-Slidre og Nord-Aurdal

Planprogram for utbedring av E16 Fagernes–Øylo

Dokumenter:

Planprogrammet kan også lastes ned på prosjektes hjemmeside.

Møtereferat:

11.30 - 12.00 Lunsj

12.00 – 14.00 Skjåk kommune → UTGÅR!

Kommuneplanens arealdel, gjenopptakelse fra 10.april

Dokumenter:

Møtereferat:

14.00 – 15.30 Ringebu kommune

Områderegulering Våla vest

Dokumenter:

Planprogram kan også lastes ned på Ringebu kommunes nettside.

Møtereferat:

 

Fant du det du lette etter?
Login for redigering