Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Møter i Regionalt planforum 2019

Sist oppdatert 19.11.2018
29. januar 2019

Frist for å sende inn dokumenter: 17. januar 2019

Temamøte utgår, det blir vanlig planforum istedet.

Program

08.00 - 09.00 Gran kommune

Reguleringsplan for Lidskjalvgutua/ Storgata

Dokumenter:

Møtereferat:

09.00 - 11.00 Lesja kommune

Kommuneplanens arealdel - revidert planprogram til høring

Dokumenter:

Møtereferat:

11.00 - 11.30 Lunsj

11.30 – 13.30 Vestre Toten og Gjøvik kommuner

Felles reguleringsplan for Raufoss industriområde, revidert utkast til planforslag

Dokumenter:

Møtereferat:

13.30 - 15.00 Nye Veier, Lillehammer kommune og Øyer kommune

Forslag til planprogram for reguleringsplan E6 Storhove-Øyer 

Dokumenter:

Møtereferat:

12. februar 2019

Frist for å sende inn dokumenter: 31. januar 2019

Program

08.30 - 10.00 Søndre Land kommune

Reguleringsplan for klinikken Hov

Dokumenter:

Møtereferat:

10.00 - 12.00 Etnedal kommune

Planforslag kommuneplanens arealdel

Dokumenter:

Møtereferat:

12.00 - 12.30 Lunsj

12.30 - 14.30 Dovre kommune

Kommuneplanens arealdel

Dokumenter:

Møtereferat:

14.30 - 15.30 Sør-Fron kommune

Detaljregulering av gangveger på Gålå

Dokumenter:

Møtereferat:

2. april 2019

Frist for å sende inn dokumenter: 21. mars 2019

Program

08.30 - 10.30  Gausdal kommune

Kommuneplanens arealdel, 1.gangs høring

Dokumenter:

Møtereferat:

10.30 - 11.30 Øyer kommune

Reguleringsplan for Fjellstad terrasse, planforslag

Dokumenter:

Møtereferat:

11.30 - 12.30 Lunsj

12.30 - 13.30 Østre Toten kommune

Reguleringsplan for Kjelstad bakeri

Dokumenter:

Møtereferat:

21. mai 2019

Frist for å sende inn dokumenter: 9. mai 2019

Program

09.30 - 11.30 Gjøvik kommune

Kommuneplanens arealdel, planutkast

Dokumenter:

Møtereferat:

11.30 - 12.00 Lunsj

12.30 - 13.30 Nye veier

Planprogram for strekningen E6 Roterud i Gjøvik til Storhove i Lillehammer

Møtereferat:

13.30 - 14.30 Lillehammer kommune

Reguleringsplan for Stillbruberget-massetak

Dokumenter:

Møtereferat:

18. juni 2019

Frist for å sende inn dokumenter: 6. juni 2019

Program

10.30 - 11.30 Ringebu kommune

Reguleringsplan for Randkleivgata 6

Dokumenter:

Møtereferat:

11.30 - 12.00 Lunsj

12.00 - 13.30 Nye veier

Konsekvensutredning av E6 Storhove-Øyer

  • Dokumentene sendes ut per epost

Møtereferat:

13.45 - 15.15 Nye veier

Planprogram for strekningen E6 Moelv (Ringsaker) – Roterud (Gjøvik)

  • Dokumentene sendes ut per epost

Møtereferat:

27. august 2019

Regionalt planforum 27. august utgår.

3. september 2019 – temamøte

Temamøte 3. september utgår.

5. november 2019

Frist for å sende inn dokumenter: 24. oktober 2019

Program

10.00 - 11.30 Nord-Fron kommune

Kommuneplanens arealdel – flom- og skredfare og Teknisk forskrift (TEK 17) Kapittel 7, Sikkerheit mot naturpåkjenninger.

Dokumenter:

Møtereferat:

11.30 - 12.00 Lunsj

19. november 2019 – temamøte - utgår!

Temamøte 19. november utgår.

10. desember 2019

Frist for å sende inn dokumenter: 29. november 2019

Program

09.00 - 11.30 SVV og Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Vang kommuner

Utbedring av E16 mellom Fagernes og Øylo, fem reguleringsplaner

Dokumenter

Møtereferat:

11.30 - 12.00 Lunsj

12.00 - 13.00 Lillehammer kommune

Reguleringsplan Hagejordet

Dokumenter:

Møtereferat

Fant du det du lette etter?
Login for redigering