Oppland fylkeskommune har blitt Innlandet fylkeskommune

Fra 1. januar 2020 er Oppland og Hedmark fylkeskommuner slått sammen til Innlandet fylkeskommune.

Gå til Innlandet fylkeskommunes nettsider

 

 

Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Møter i Regionalt planforum 2019

Sist oppdatert 19.11.2018
29. januar 2019

Frist for å sende inn dokumenter: 17. januar 2019

Temamøte utgår, det blir vanlig planforum istedet.

Program

08.00 - 09.00 Gran kommune

Reguleringsplan for Lidskjalvgutua/ Storgata

Dokumenter:

Møtereferat:

09.00 - 11.00 Lesja kommune

Kommuneplanens arealdel - revidert planprogram til høring

Dokumenter:

Møtereferat:

11.00 - 11.30 Lunsj

11.30 – 13.30 Vestre Toten og Gjøvik kommuner

Felles reguleringsplan for Raufoss industriområde, revidert utkast til planforslag

Dokumenter:

Møtereferat:

13.30 - 15.00 Nye Veier, Lillehammer kommune og Øyer kommune

Forslag til planprogram for reguleringsplan E6 Storhove-Øyer 

Dokumenter:

Møtereferat:

12. februar 2019

Frist for å sende inn dokumenter: 31. januar 2019

Program

08.30 - 10.00 Søndre Land kommune

Reguleringsplan for klinikken Hov

Dokumenter:

Møtereferat:

10.00 - 12.00 Etnedal kommune

Planforslag kommuneplanens arealdel

Dokumenter:

Møtereferat:

12.00 - 12.30 Lunsj

12.30 - 14.30 Dovre kommune

Kommuneplanens arealdel

Dokumenter:

Møtereferat:

14.30 - 15.30 Sør-Fron kommune

Detaljregulering av gangveger på Gålå

Dokumenter:

Møtereferat:

2. april 2019

Frist for å sende inn dokumenter: 21. mars 2019

Program

08.30 - 10.30  Gausdal kommune

Kommuneplanens arealdel, 1.gangs høring

Dokumenter:

Møtereferat:

10.30 - 11.30 Øyer kommune

Reguleringsplan for Fjellstad terrasse, planforslag

Dokumenter:

Møtereferat:

11.30 - 12.30 Lunsj

12.30 - 13.30 Østre Toten kommune

Reguleringsplan for Kjelstad bakeri

Dokumenter:

Møtereferat:

21. mai 2019

Frist for å sende inn dokumenter: 9. mai 2019

Program

09.30 - 11.30 Gjøvik kommune

Kommuneplanens arealdel, planutkast

Dokumenter:

Møtereferat:

11.30 - 12.00 Lunsj

12.30 - 13.30 Nye veier

Planprogram for strekningen E6 Roterud i Gjøvik til Storhove i Lillehammer

Møtereferat:

13.30 - 14.30 Lillehammer kommune

Reguleringsplan for Stillbruberget-massetak

Dokumenter:

Møtereferat:

18. juni 2019

Frist for å sende inn dokumenter: 6. juni 2019

Program

10.30 - 11.30 Ringebu kommune

Reguleringsplan for Randkleivgata 6

Dokumenter:

Møtereferat:

11.30 - 12.00 Lunsj

12.00 - 13.30 Nye veier

Konsekvensutredning av E6 Storhove-Øyer

  • Dokumentene sendes ut per epost

Møtereferat:

13.45 - 15.15 Nye veier

Planprogram for strekningen E6 Moelv (Ringsaker) – Roterud (Gjøvik)

  • Dokumentene sendes ut per epost

Møtereferat:

27. august 2019

Regionalt planforum 27. august utgår.

3. september 2019 – temamøte

Temamøte 3. september utgår.

5. november 2019

Frist for å sende inn dokumenter: 24. oktober 2019

Program

10.00 - 11.30 Nord-Fron kommune

Kommuneplanens arealdel – flom- og skredfare og Teknisk forskrift (TEK 17) Kapittel 7, Sikkerheit mot naturpåkjenninger.

Dokumenter:

Møtereferat:

11.30 - 12.00 Lunsj

19. november 2019 – temamøte - utgår!

Temamøte 19. november utgår.

10. desember 2019

Frist for å sende inn dokumenter: 29. november 2019

Program

09.00 - 11.30 SVV og Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Vang kommuner

Utbedring av E16 mellom Fagernes og Øylo, fem reguleringsplaner

Dokumenter

Møtereferat:

11.30 - 12.00 Lunsj

12.00 - 13.00 Lillehammer kommune

Reguleringsplan Hagejordet

Dokumenter:

Møtereferat

Fant du det du lette etter?
Login for redigering