Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid

"Regional planstrategi 2016–2020 – Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid" er et grunnlag for å skape helhetlig regional samfunnsutvikling i regionen. 

Regional planstrategi 2016-2020 (PDF, 15 MB) ble godkjent av fylkestinget den 15. juni 2016 og er det eneste obligatoriske planverktøyet på regionalt nivå.

Planstrategien er utarbeidet av fylkeskommunen (regional planmyndighet) i samarbeid med kommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner som er berørt.

I planstrategien er det viktig å komme frem til en samlet og akseptert forståelse av hvilke
hovedutfordringer fylket står overfor de nærmeste årene. Dette er grunnlag for å skape regional
utvikling som innebærer en helhetlig og ønsket samfunnsutvikling innenfor regionen.

Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid

En grønn framtid og et klimanøytralt samfunn er førende i den regionale planstrategien, og
kompetanse, næringsutvikling og samferdsel er prioriterte politikkområder. Videre er innvandring og integrering vektlagt.

I den regionale planstrategien er følgende tre langsiktige målsettinger lagt til
grunn:

1. Oppland skal være klimanøytralt innen 2025
2. Øke grønn og bærekraftig verdiskaping basert på våre naturgitte fortrinn
3. En bærekraftig velferd og lokal trivsel

Tre nye regionale planer

For å bidra til å nå målsetningene og få en ønsket utvikling skal det lages en regional plan for samferdsel, kompetanse og verdiskaping.

Planprogrammene, som lager grunnlaget for de regionale planene, ble vedtatt av fylkesutvalget 6. juni 2017: 

I tillegg skal Regional plan for folkehelse, Regional plan for klima og energi og Regional plan for
samfunnssikkerhet og beredskap rulleres. Det skal også utarbeides en strategi for et inkluderende Oppland. Det drøftes også et samarbeid med Hedmark om strategi for Mjøsområdet

Revisjon av planstrategi

Den regionale planstrategien ble revidert høsten 2015 og våren 2016.

Informasjon og dokumenter fra prosessen finner du her

Sist oppdatert 19.06.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering