Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Regionalt planforum

Regionalt planforum holdes tirsdager en gang per måned.

Hva er regionalt planforum?

Her kan kommunene presentere arealplaner og få innspill fra regionale myndigheter. Formålet med møtene er at kommunene kan få presentert arealplaner og kommuneplaner, for å få innspill og mest mulig forpliktende uttalelser til disse.

I regionalt planforum skal statlige, regionale og kommunale interesser kartlegges og søkes samordnet i forbindelse med arbeidet med regionale og kommunale planer.

Hvem kan delta?

Statlige og regionale organer og kommuner som er berørt av den aktuelle saken, skal delta. Andre representanter for berørte interesser kan inviteres til å delta i planforumets møter (jf. Pbl § 5-3).

Praktisk informasjon om møtene

Fylkeskommunen har ansvaret for møtene. Møtene holdes i lokalene til Oppland fylkeskommune, Kirkegt. 76, Lillehammer, hvis ikke annet er avtalt. Påmelding til møtene gjøres av kommunene. Siste frist for påmelding er 10 dager (utenom ferie) før møtet (fredag).

Innkalling og saksliste blir sendt ut. Kommunen (eventuelt konsulent) sender ut planmateriale som deltakerne bør ha til møtet – senest 10 dager før. Dersom det blir endringer som påvirker dagsorden, skal kommunen straks gi beskjed til fylkeskommunen, team plan og miljø, telefon 61 28 90 00.

Påmelding til møtet kan sendes på e-post til Oppland fylkeskommune v/Elisabeth Blomberg

Sist oppdatert 02.01.2018
Fant du det du lette etter?