Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Vannforvaltning

Riktig forvaltning av vann er nøkkelen til en renere fremtid. Norge samarbeider med alle EU-land i arbeidet for å sikre god tilstand for alt vann i regionen.

Arbeid med å forbedre tilstanden i vann og vassdrag har pågått siden 2004, men fra januar 2007 trådte vannforskriften i kraft i Norge. Den er tilpasset EUs rammedirektiv for vann, og fastslår at alt grunnvann og overflatevann inkludert norsk kystfarvann skal ha god tilstand innen 2021.

For å kunne si at vi har oppnådd god tilstand i vannet må vi kunne svare JA på følgende spørsmål:

  • Kan vi drikke vannet?
  • Er det trygt å spise fisken som er fanget her?
  • Er vannet rent nok til bruk i næringsmiddelindustrien?
  • Er vannet egnet til landbruksformål?
  • Blir det mer fisk i elvene?
  • Gir vannet oss mulighet til bading og rekreasjon?

For å oppnå dette målet må alle som jobber med og i tilknytning til vann delta og bidra. Det være seg; kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn, miljødirektoratet, klima og forurensningsdirektoratet, mattilsynet, kystverket, Norges vassdrags- og energidirektorat, miljøverndepartementet, kyst og fiskeridepartementet, landbruksnæringen, vannkraftnæringen, oppdrettsnæringen, fiskeri, alle utslippsnæringer og hver enkelt av oss.

Les mer om norsk vannforvaltning på Vannportalen

Sist oppdatert 19.04.2017