Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Vannregioner og vannområder i Oppland

Arealene i Oppland inngår hovedsakelig i to vannregioner: Glomma og Vest-Viken. Oppland har også mindre arealer i vannregionene Sogn og Fjordane, og Møre og Romsdal.

Hver vannregion er videre delt inn i flere vannområder. Denne inndelingen er basert på nedbørsfelt, slik at vannområdegrensene følger naturlige nedbørsfeltavgrensninger. De tre vannområdene Mjøsa, Valdres og Randsfjorden utgjør i all hovedsak arealene i Oppland. Vannområde Mjøsa og Valdres hører inn under vannregion Glomma, mens vannområde Randsfjorden hører inn under vannregion Vest-Viken.

Det er Østfold fylkeskommune og Buskerud fylkeskommune som er vannregionmyndighet for henholdsvis vannregion Glomma og vannregion Vest-Viken, noe som vil si at de er ansvarlige for å lede og samordne arbeidet i vannregionen. Hver vannregionmyndigheten har utarbeidet en forvaltningsplan for sin vannregion, for perioden 2016-2021. Disse ble først vedtatt i fylkestingene, for så å bli godkjent av Klima- og miljødepartementet i 2016. Dette innebærer en kunnskapsbasert forvaltning, der at det er satt miljømål for alle vannforekomster i Norge. 

Oppland fylkeskommune er ansvarlig for oppfølging av de vannområdene som ligger med hovedareal i fylket, og skal gi nødvendige rammer og veiledning for organisering og gjennomføring av arbeidet i vannområdene. Fylkeskommunen er representert i styringsgruppa og prosjektgruppa i vannregionene som berører Opplands arealer.

Her kan du lese mer om vannregionene og vannområdene i Oppland, samt finne plandokumenter for perioden 2016-2021:

Sist oppdatert 02.01.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering